2007 m. Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis

Vilniaus miesto rinkimų
apygarda (57 )
Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
ŠARŪNAS    GUSTAINIS
Numeris sąraše: 9
Gimimo data: 1975-12-15
II. Turtas
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turimas privalomas registruoti nekilnojamasis turtas:
Tipas Vienetų skaičius Vietovės pavadinimas Įsigijimo būdas
Butai daugiabučiuose namuose (statomi ar pastatyti) 1.0 vilnius pirkta
Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai 1.0 molėtų rajonas pirkta
Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai 1.0 vilniaus rajonas pirkta

III. Pajamos
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) gaunamų (ir praėjusiais kalendoriniais metais gautų) pajamų šaltiniai. Pajamų gavimo šaltiniai deklaruojami, jeigu iš vieno pajamų gavimo šaltinio gautų pajamų suma per kalendorinius metus didesnė negu 10 MGL (minimalus gyvenimo lygis):
Tipas Pajamų šaltinio pavadinimas
Kitos pajamos UAB "Audioprojektai"
Kitos pajamos Liudmila Kolendienė
Su darbo santykiais susijusios pajamos UAB "Ernst&YOUNG Baltic"
Su darbo santykiais susijusios pajamos UAB "Audioprojektai"
Autorinis atlyginimas Moterų Informacijos centras

IV. Vertybiniai popieriai
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) vertybiniai popieriai:
Tipas Juridinio asmens pavadinimas
Akcijos UAB "STERIS"
Akcijos UAB "Audioprojektai"

V. Turtinės prievolės
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turtinės prievolės bei jų įvykdymą užtikrinantys galiojantys įsipareigojimai, jeigu vieno įsipareigojimo suma didesnė negu 10 MGL:
Tipas Juridinio asmens pavadinimas Įsipareigojimo data
Gauta paskola AB "SEB VILNIAUS BANKAS" 2006-03-14
Gauta paskola AB "SEB Vilniaus Bankas" 2003-06-18
Suteikta paskola UAB "STERIS" 2006-10-18
Suteikta paskola UAB "STERIS" 2006-12-12
Įkeitimas UAB "SEB VILNIAUS BANKAS" 2006-03-14
Įkeitimas UAB "SEB VILNIAUS BANKAS" 2006-06-02
Įkeitimas UAB "SEB VILNIAUS BANKAS" 2003-06-18
Kita (laidavimas, garantija, rankpinigiai, lizingas ir t. t.) UAB "SEB VILNIAUS BANKAS" 2006-10-17

VIII. Nemokamai suteiktos ar kitų asmenų apmokėtos paslaugos
Deklaruojančiajam asmeniui ir jo sutuoktiniui (partneriui) per paskutinius 12 kalendorinių mėnesių nemokamai suteiktos arba kitų fizinių ar juridinių asmenų apmokėtos paslaugos, jeigu jų vertė yra didesnė negu 5 MGL (išskyrus atvejus, kai paslaugas suteikia arba apmoka artimieji giminaičiai ar šeimos nariai):
Tipas Kas suteikė paslaugą Paslauga, data
Fizinio ar juridinio asmens apmokėta paslauga UAB "ERNST&YOUNG BALTIC" mokęstis už mokslą, 2005-01-01

IX. Narystė, pareigos ir ryšiai su įmonėmis, įstaigomis, bendrijomis, fondais ar asociacijomis (taip pat ir tarptautinėmis)
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) narystė, pareigos ir ryšiai su įmonėmis, įstaigomis, bendrijomis, fondais ar asociacijomis (taip pat ir tarptautinėmis), išskyrus narystę politinėse partijose:
Tipas Organizacijos pavadinimas Narystė, pareigos ar ryšiai
Pareigos ar ryšiai Asociacija "Emmalt" valdybos narys
Pareigos ar ryšiai Asociacija "Moterų informacijos centras" narė
Pareigos ar ryšiai Asociacija "ISACA" Lietuvos skyrius valdybos narys

X. Asmenys, dėl kurių gali kilti viešųjų ir privačių interesų konfliktas
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) artimieji giminaičiai, šeimos nariai ar kiti asmenys, dėl kurių gali kilti viešųjų ir privačių interesų konfliktas deklaruojančiajam einant pareigas valstybinėje tarnyboje:
Tipas Vardas, pavardė Galimo interesų konflikto pagrindas
Artimieji giminaičiai Mikas Gustainis (tėvas) Tėvas dirba UAB"TAMRO", galimas dalyvavimas priimant sprendimus tarnyboje