2007 m. Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Darbo partija

Joniškio rajono rinkimų
apygarda (11 )
Darbo partija
LORETA    PETRAITIENĖ
Numeris sąraše: 6
Gimimo data: 1971-05-15
II. Turtas
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turimas privalomas registruoti nekilnojamasis turtas:
Tipas Vienetų skaičius Vietovės pavadinimas Įsigijimo būdas
Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai 1.0 6,56 ha Pakruojo r., Rimkūnų k. dovanota
Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai 1.0 4,29 ha Pakruojo r., Čičykių k. pirkta
Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai 1.0 11,36 ha Pakruojo r., Gaubių k. pirkta
Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai 1.0 1,14 ha Pakruojo r., Rimkūnų k. pirkta
Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai 1.0 17,86 ha Pakruojo r., Rimkūnų k. dovanota

III. Pajamos
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) gaunamų (ir praėjusiais kalendoriniais metais gautų) pajamų šaltiniai. Pajamų gavimo šaltiniai deklaruojami, jeigu iš vieno pajamų gavimo šaltinio gautų pajamų suma per kalendorinius metus didesnė negu 10 MGL (minimalus gyvenimo lygis):
Tipas Pajamų šaltinio pavadinimas
Žemės ūkio veiklos pajamos Vyatuto Petraičio ūkininko ūkis
Su darbo santykiais susijusios pajamos UAB "Vilktransa"
Su darbo santykiais susijusios pajamos IĮ "Stiksas"

IV. Vertybiniai popieriai
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) vertybiniai popieriai:
Tipas Juridinio asmens pavadinimas
Akcijos UAB "Vilktransa"

V. Turtinės prievolės
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turtinės prievolės bei jų įvykdymą užtikrinantys galiojantys įsipareigojimai, jeigu vieno įsipareigojimo suma didesnė negu 10 MGL:
Tipas Juridinio asmens pavadinimas Įsipareigojimo data
Suteikta paskola Žaneta Katiliavaitė 2005-10-18
Suteikta paskola UAB "Vilktransa" 2005-04-04
Suteikta paskola UAB "Vilktransa" 2005-01-02

VI. Individualios įmonės (kitos organizacijos ir įstaigos)
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) individualios įmonės, kitos organizacijos ar įstaigos, kurių savininkas, steigėjas ar dalininkas yra deklaruojantysis asmuo ir jo sutuoktinis (partneris):
Tipas Pavadinimas Pagrindinės veiklos
Kita įsteigta (steigiama) organizacija ar įstaiga UAB "Vilktransa" transporto paslaugos