2007 m. Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Tėvynės sąjunga (konservatoriai, politiniai kaliniai ir tremtiniai, krikščioniškieji demokratai)

Marijampolės rinkimų
apygarda (25 )
Tėvynės sąjunga (konservatoriai, politiniai kaliniai ir tremtiniai, krikščioniškieji demokratai)
RIMUTĖ    BRUSOKAITĖ
Numeris sąraše: 27
Gimimo data: 1980-11-12
II. Turtas
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turimas privalomas registruoti nekilnojamasis turtas:
Tipas Vienetų skaičius Vietovės pavadinimas Įsigijimo būdas
Gyvenamieji namai ar namų dalys, sodo nameliai (statomi ar pastatyti) 1.0 Amalviškių k. Marijampolės sav. paveldėjimas
Kiti statiniai ar patalpos (statomi ar pastatyti) 5.0 Amalviškių k. Marijampolės sav. paveldėjimas
Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai 1.0 Amalviškių k. Marijampolės sav. paveldėjimas

III. Pajamos
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) gaunamų (ir praėjusiais kalendoriniais metais gautų) pajamų šaltiniai. Pajamų gavimo šaltiniai deklaruojami, jeigu iš vieno pajamų gavimo šaltinio gautų pajamų suma per kalendorinius metus didesnė negu 10 MGL (minimalus gyvenimo lygis):
Tipas Pajamų šaltinio pavadinimas
Žemės ūkio veiklos pajamos Asmeninis ūkis, Amalviškių k.
Su darbo santykiais susijusios pajamos Igliaukos Anzelmo Matučio vid. mokykla, Gudelių pagrindinė