2007 m. Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Tėvynės sąjunga (konservatoriai, politiniai kaliniai ir tremtiniai, krikščioniškieji demokratai)

Marijampolės rinkimų
apygarda (25 )
Tėvynės sąjunga (konservatoriai, politiniai kaliniai ir tremtiniai, krikščioniškieji demokratai)
RAMUTIS    JANKAUSKAS
Numeris sąraše: 26
Gimimo data: 1945-06-25
II. Turtas
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turimas privalomas registruoti nekilnojamasis turtas:
Tipas Vienetų skaičius Vietovės pavadinimas Įsigijimo būdas
Butai daugiabučiuose namuose (statomi ar pastatyti) 1.0 Marijampolė, Aušros 38A-14 įsigytas eilės tvarka
Gyvenamieji namai ar namų dalys, sodo nameliai (statomi ar pastatyti) 1.0 Sodų bendrija PAPARTIS pirktas 2003 m.
Kiti statiniai ar patalpos (statomi ar pastatyti) 1.0 Bendrija SUVALKIETIS (Mašinos) garažas , Vasaros g. 13-10 satytas savo jėgomis 1989 m.

III. Pajamos
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) gaunamų (ir praėjusiais kalendoriniais metais gautų) pajamų šaltiniai. Pajamų gavimo šaltiniai deklaruojami, jeigu iš vieno pajamų gavimo šaltinio gautų pajamų suma per kalendorinius metus didesnė negu 10 MGL (minimalus gyvenimo lygis):
Tipas Pajamų šaltinio pavadinimas
Kitos pajamos Invalidumo grupė
Su darbo santykiais susijusios pajamos Profesinio rengimo centras