2007 m. Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Tėvynės sąjunga (konservatoriai, politiniai kaliniai ir tremtiniai, krikščioniškieji demokratai)

Marijampolės rinkimų
apygarda (25 )
Tėvynės sąjunga (konservatoriai, politiniai kaliniai ir tremtiniai, krikščioniškieji demokratai)
ANTANAS    PANGONIS
Numeris sąraše: 23
Gimimo data: 1946-08-05
II. Turtas
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turimas privalomas registruoti nekilnojamasis turtas:
Tipas Vienetų skaičius Vietovės pavadinimas Įsigijimo būdas
Gyvenamieji namai ar namų dalys, sodo nameliai (statomi ar pastatyti) 1.0 Vytauto 6 Sasnava pastatytas
Kiti statiniai ar patalpos (statomi ar pastatyti) 1.0 Vytauto 6 Sasnava pastatytas
Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai 1.0 Vytauto 6 Sasnava pirktas
Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai 1.0 Surgučių k. Sasnavos sen. pirktas

III. Pajamos
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) gaunamų (ir praėjusiais kalendoriniais metais gautų) pajamų šaltiniai. Pajamų gavimo šaltiniai deklaruojami, jeigu iš vieno pajamų gavimo šaltinio gautų pajamų suma per kalendorinius metus didesnė negu 10 MGL (minimalus gyvenimo lygis):
Tipas Pajamų šaltinio pavadinimas
Kitos pajamos Pensija KAM Antanas Pangonis
Su darbo santykiais susijusios pajamos K.Rūdos PSPc Aldona Pangonienė

IX. Narystė, pareigos ir ryšiai su įmonėmis, įstaigomis, bendrijomis, fondais ar asociacijomis (taip pat ir tarptautinėmis)
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) narystė, pareigos ir ryšiai su įmonėmis, įstaigomis, bendrijomis, fondais ar asociacijomis (taip pat ir tarptautinėmis), išskyrus narystę politinėse partijose:
Tipas Organizacijos pavadinimas Narystė, pareigos ar ryšiai
Pareigos ar ryšiai Sasnavos bendruomenė tarybos pirmininko pavaduotojas
Pareigos ar ryšiai VĮ K.Rūdos PSPC med. felčerė