2007 m. Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Tėvynės sąjunga (konservatoriai, politiniai kaliniai ir tremtiniai, krikščioniškieji demokratai)

Marijampolės rinkimų
apygarda (25 )
Tėvynės sąjunga (konservatoriai, politiniai kaliniai ir tremtiniai, krikščioniškieji demokratai)
VAIDAS    ŠALAŠEVIČIUS
Numeris sąraše: 14
Gimimo data: 1977-01-06
II. Turtas
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turimas privalomas registruoti nekilnojamasis turtas:
Tipas Vienetų skaičius Vietovės pavadinimas Įsigijimo būdas
Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai 7.0 Marijampolė sav., Mokolų k. pirkimas

III. Pajamos
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) gaunamų (ir praėjusiais kalendoriniais metais gautų) pajamų šaltiniai. Pajamų gavimo šaltiniai deklaruojami, jeigu iš vieno pajamų gavimo šaltinio gautų pajamų suma per kalendorinius metus didesnė negu 10 MGL (minimalus gyvenimo lygis):
Tipas Pajamų šaltinio pavadinimas
Su darbo santykiais susijusios pajamos Marijampolės kolegija
Su darbo santykiais susijusios pajamos VšĮ Marijampolės regiono mokslo ir technologijų parkas
Su darbo santykiais susijusios pajamos Marijampolės apskrities viršininko administracinių ginčų komisija
Su darbo santykiais susijusios pajamos UAB JUSTICIJA
Patentą (ar verslo liudijimą) įsigijusio fizinio asmens pajamos iš ūkinės-komercinės veiklos Marijampolės kolegija
Patentą (ar verslo liudijimą) įsigijusio fizinio asmens pajamos iš ūkinės-komercinės veiklos UAB LAMBATAS
Patentą (ar verslo liudijimą) įsigijusio fizinio asmens pajamos iš ūkinės-komercinės veiklos UAB JUSTICIJA

IV. Vertybiniai popieriai
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) vertybiniai popieriai:
Tipas Juridinio asmens pavadinimas
Akcijos UAB LAMBATAS
Akcijos UAB JUSTICIJA
Akcijos UAB LITRANGA
Dalys, pajai Marijampolės regiono mokslo ir technologijų parkas

V. Turtinės prievolės
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turtinės prievolės bei jų įvykdymą užtikrinantys galiojantys įsipareigojimai, jeigu vieno įsipareigojimo suma didesnė negu 10 MGL:
Tipas Juridinio asmens pavadinimas Įsipareigojimo data
Gauta paskola AB DnB NORD 2006-01-10
Gauta paskola Evaldas Senkus 2004-09-01
Gauta paskola AB SEB Vilniaus bankas 2006-05-15
Gauta paskola AB SEB Vilniaus bankas 2006-04-13
Gauta paskola AB SEB Vilniaus bankas 2005-11-10
Gauta paskola AB SEB Vilniaus bankas 2005-09-29
Suteikta paskola UAB LITRANGA 2005-10-28
Suteikta paskola UAB LAMBATAS 2005-12-07

VI. Individualios įmonės (kitos organizacijos ir įstaigos)
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) individualios įmonės, kitos organizacijos ar įstaigos, kurių savininkas, steigėjas ar dalininkas yra deklaruojantysis asmuo ir jo sutuoktinis (partneris):
Tipas Pavadinimas Pagrindinės veiklos
Kita įsteigta (steigiama) organizacija ar įstaiga Viešoji įstaiga Marijampolės regiono mokslo ir technologijų parkas -

IX. Narystė, pareigos ir ryšiai su įmonėmis, įstaigomis, bendrijomis, fondais ar asociacijomis (taip pat ir tarptautinėmis)
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) narystė, pareigos ir ryšiai su įmonėmis, įstaigomis, bendrijomis, fondais ar asociacijomis (taip pat ir tarptautinėmis), išskyrus narystę politinėse partijose:
Tipas Organizacijos pavadinimas Narystė, pareigos ar ryšiai
Pareigos ar ryšiai Marijampolės regiono verslininkų klubas Prezidentas
Pareigos ar ryšiai ICG Junior chamber international Marijampolės LOM Prezidentas
Pareigos ar ryšiai Lietuvos teisininkų draugija Marijampolės apskrities skyrius Pirmininko pavaduotojas

XI. Kiti duomenys ar aplinkybės, dėl kurių, deklaruojančiojo nuomone, gali kilti viešųju ir privačių interesų konfliktas
Tipas Pavadinimas
Kiti duomenys ar aplinkybės UAB „AMB ir partneriai“ valdybos pirmininkas