2007 m. Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Tėvynės sąjunga (konservatoriai, politiniai kaliniai ir tremtiniai, krikščioniškieji demokratai)

Marijampolės rinkimų
apygarda (25 )
Tėvynės sąjunga (konservatoriai, politiniai kaliniai ir tremtiniai, krikščioniškieji demokratai)
STASĖ    POŽARSKIENĖ
Numeris sąraše: 9
Gimimo data: 1948-04-21
II. Turtas
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turimas privalomas registruoti nekilnojamasis turtas:
Tipas Vienetų skaičius Vietovės pavadinimas Įsigijimo būdas
Butai daugiabučiuose namuose (statomi ar pastatyti) 1.0 R.Juknevičiaus 102-20, Marijampolė pirkimo
Gyvenamieji namai ar namų dalys, sodo nameliai (statomi ar pastatyti) 1.0 Puskelnių k. JOVARAS bendrija pirkimo
Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai 1.0 OBELYNĖS bendrija pirkimo
Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai 1.0 Lazdijų r. Bagdanonių k. paveldėjimas
Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai 1.0 Puskelnių k. JOVARAS bendrija pirkimo

III. Pajamos
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) gaunamų (ir praėjusiais kalendoriniais metais gautų) pajamų šaltiniai. Pajamų gavimo šaltiniai deklaruojami, jeigu iš vieno pajamų gavimo šaltinio gautų pajamų suma per kalendorinius metus didesnė negu 10 MGL (minimalus gyvenimo lygis):
Tipas Pajamų šaltinio pavadinimas
Su darbo santykiais susijusios pajamos Su darbo santykiais susijusios pajamos

V. Turtinės prievolės
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turtinės prievolės bei jų įvykdymą užtikrinantys galiojantys įsipareigojimai, jeigu vieno įsipareigojimo suma didesnė negu 10 MGL:
Tipas Juridinio asmens pavadinimas Įsipareigojimo data
Gauta paskola Gauta paskola Vilniaus banke 2005