2007 m. Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Lietuvos socialdemokratų partija

Šilutės rajono rinkimų
apygarda (47 )
Lietuvos socialdemokratų partija
VALENTINAS    MUSINAS
Numeris sąraše: 30
Gimimo data: 1948-02-14
II. Turtas
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turimas privalomas registruoti nekilnojamasis turtas:
Tipas Vienetų skaičius Vietovės pavadinimas Įsigijimo būdas
Butai daugiabučiuose namuose (statomi ar pastatyti) 2.0 Šilutė, šilutės raj. pirkimo-pardavimo sutartis
Kiti statiniai ar patalpos (statomi ar pastatyti) 1.0 Šilutės raj. pirkimo-pardavimo sutartis
Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai 1.0 Šilutės raj. pirkimo-pardavimo sutartis

III. Pajamos
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) gaunamų (ir praėjusiais kalendoriniais metais gautų) pajamų šaltiniai. Pajamų gavimo šaltiniai deklaruojami, jeigu iš vieno pajamų gavimo šaltinio gautų pajamų suma per kalendorinius metus didesnė negu 10 MGL (minimalus gyvenimo lygis):
Tipas Pajamų šaltinio pavadinimas
Su darbo santykiais susijusios pajamos "Vakarų Doleta" UAB