2007 m. Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Lietuvos socialdemokratų partija

Šilutės rajono rinkimų
apygarda (47 )
Lietuvos socialdemokratų partija
VALENTINAS    VANAGAS
Numeris sąraše: 20
Gimimo data: 1957-05-27
II. Turtas
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turimas privalomas registruoti nekilnojamasis turtas:
Tipas Vienetų skaičius Vietovės pavadinimas Įsigijimo būdas
Gyvenamieji namai ar namų dalys, sodo nameliai (statomi ar pastatyti) 1.0 Šilutės raj. paveldėjimo sutartis
Gyvenamieji namai ar namų dalys, sodo nameliai (statomi ar pastatyti) 1.0 Šilutės raj. pirkimo-pardavimo sutartis
Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai 1.0 Šilutės raj. paveldėjimo sutartis
Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai 1.0 Šilutės raj. pirkimo-pardavimo sutartis
Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai 3.0 Šilutės raj. paveldėjimo sutartis
Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai 6.0 Šilutės raj. pirkimo-pardavimo sutartis

III. Pajamos
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) gaunamų (ir praėjusiais kalendoriniais metais gautų) pajamų šaltiniai. Pajamų gavimo šaltiniai deklaruojami, jeigu iš vieno pajamų gavimo šaltinio gautų pajamų suma per kalendorinius metus didesnė negu 10 MGL (minimalus gyvenimo lygis):
Tipas Pajamų šaltinio pavadinimas
Žemės ūkio veiklos pajamos Žemės ūkio veiklos 10000 Lt
Su darbo santykiais susijusios pajamos AB "Lietuvos draudimas" 45115 Lt

IV. Vertybiniai popieriai
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) vertybiniai popieriai:
Tipas Juridinio asmens pavadinimas
Akcijos AB "Klaipėdos maistas" 250 vnt.
Akcijos AB "Šilutės Rambynas" 100 vnt.