2007 m. Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis

Pasvalio rajono rinkimų
apygarda (34 )
Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
SVAJONĖ    JANELIŪNIENĖ
Numeris sąraše: 11
Gimimo data: 1966-04-18
II. Turtas
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turimas privalomas registruoti nekilnojamasis turtas:
Tipas Vienetų skaičius Vietovės pavadinimas Įsigijimo būdas
Gyvenamieji namai ar namų dalys, sodo nameliai (statomi ar pastatyti) 1.0 Pasvalio raj. pirkimo
Kiti statiniai ar patalpos (statomi ar pastatyti) 3.0 Pasvalio raj. dovanotas
Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai 3.0 Panevėžio raj. pirkimo
Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai 3.0 Pasvalio raj. dovanotas
Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai 2.0 Pasvalio raj. dovanotas
Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai 5.0 Pasvalio raj. dovanotas
Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai 4.0 Pasvalio raj. pirkimo

III. Pajamos
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) gaunamų (ir praėjusiais kalendoriniais metais gautų) pajamų šaltiniai. Pajamų gavimo šaltiniai deklaruojami, jeigu iš vieno pajamų gavimo šaltinio gautų pajamų suma per kalendorinius metus didesnė negu 10 MGL (minimalus gyvenimo lygis):
Tipas Pajamų šaltinio pavadinimas
Su darbo santykiais susijusios pajamos Vidmanto Janeliūno ūkis
Su darbo santykiais susijusios pajamos Stepono Janeliūno ūkis
Su darbo santykiais susijusios pajamos Pasvalio kredito unija

V. Turtinės prievolės
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turtinės prievolės bei jų įvykdymą užtikrinantys galiojantys įsipareigojimai, jeigu vieno įsipareigojimo suma didesnė negu 10 MGL:
Tipas Juridinio asmens pavadinimas Įsipareigojimo data
Gauta paskola DnB NORD bankas 2006-08-28
Gauta paskola DnB NORD bankas 2006-08-28
Gauta paskola Niolina Venslovienė 2003-05-13
Gauta paskola Pasvalio kredito unija 2005-12-12