2007 m. Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Partija „Jaunoji Lietuva“

Kauno miesto rinkimų
apygarda (15 )
Partija „Jaunoji Lietuva“
EGLĖ ERNESTA    LUMBIENĖ
Numeris sąraše: 11
Gimimo data: 1966-07-10
II. Turtas
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turimas privalomas registruoti nekilnojamasis turtas:
Tipas Vienetų skaičius Vietovės pavadinimas Įsigijimo būdas
Butai daugiabučiuose namuose (statomi ar pastatyti) 3.0 KAUNO M. pirkta, paveldėta
Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai 1.0 PRIENŲ RAJ., IŠLAUŽAS pirkta

III. Pajamos
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) gaunamų (ir praėjusiais kalendoriniais metais gautų) pajamų šaltiniai. Pajamų gavimo šaltiniai deklaruojami, jeigu iš vieno pajamų gavimo šaltinio gautų pajamų suma per kalendorinius metus didesnė negu 10 MGL (minimalus gyvenimo lygis):
Tipas Pajamų šaltinio pavadinimas
Patentą (ar verslo liudijimą) įsigijusio fizinio asmens pajamos iš ūkinės-komercinės veiklos verslo liudijimas