2007 m. Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Lietuvos socialdemokratų partija

Anykščių rajono rinkimų
apygarda (4 )
Lietuvos socialdemokratų partija
JULIJONAS    JURKĖNAS
Numeris sąraše: 23
Gimimo data: 1956-06-26
II. Turtas
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turimas privalomas registruoti nekilnojamasis turtas:
Tipas Vienetų skaičius Vietovės pavadinimas Įsigijimo būdas
Gyvenamieji namai ar namų dalys, sodo nameliai (statomi ar pastatyti) 1.0 Anykščių r. pirkimas
Gyvenamieji namai ar namų dalys, sodo nameliai (statomi ar pastatyti) 2.0 Anykščių r. pirkimas
Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai 5.0 Anykščių r. pirkimas

III. Pajamos
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) gaunamų (ir praėjusiais kalendoriniais metais gautų) pajamų šaltiniai. Pajamų gavimo šaltiniai deklaruojami, jeigu iš vieno pajamų gavimo šaltinio gautų pajamų suma per kalendorinius metus didesnė negu 10 MGL (minimalus gyvenimo lygis):
Tipas Pajamų šaltinio pavadinimas
Su darbo santykiais susijusios pajamos Valstybinė įmonė Žemėtvarkos institutas