2007 m. Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Liberalų ir centro sąjunga

Šilutės rajono rinkimų
apygarda (47 )
Liberalų ir centro sąjunga
STASĖ    NORGĖLAITĖ
Numeris sąraše: 16
Gimimo data: 1942-01-01
II. Turtas
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turimas privalomas registruoti nekilnojamasis turtas:
Tipas Vienetų skaičius Vietovės pavadinimas Įsigijimo būdas
Gyvenamieji namai ar namų dalys, sodo nameliai (statomi ar pastatyti) 1.0 Šilutės r. statytas
Kiti statiniai ar patalpos (statomi ar pastatyti) 1.0 Šilutės r. statytas
Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai 3.0 Šilutės r. paveldėta
Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai 1.0 Šilutės r. paveldėta
Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai 0.9 Šilutės r. paveldėta

III. Pajamos
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) gaunamų (ir praėjusiais kalendoriniais metais gautų) pajamų šaltiniai. Pajamų gavimo šaltiniai deklaruojami, jeigu iš vieno pajamų gavimo šaltinio gautų pajamų suma per kalendorinius metus didesnė negu 10 MGL (minimalus gyvenimo lygis):
Tipas Pajamų šaltinio pavadinimas
Žemės ūkio veiklos pajamos NMA prie ŽŪ ministerijos
Su darbo santykiais susijusios pajamos Šylių pagr. m-la