2007 m. Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Lietuvos socialdemokratų partija

Vilniaus miesto rinkimų
apygarda (57 )
Lietuvos socialdemokratų partija
ALGIRDAS    KUNČINAS
Numeris sąraše: 11
Gimimo data: 1948-01-27
II. Turtas
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turimas privalomas registruoti nekilnojamasis turtas:
Tipas Vienetų skaičius Vietovės pavadinimas Įsigijimo būdas
Butai daugiabučiuose namuose (statomi ar pastatyti) 1.0 Vilnius Pirkta
Gyvenamieji namai ar namų dalys, sodo nameliai (statomi ar pastatyti) 1.0 Molėtų raj. pirkta
Kiti statiniai ar patalpos (statomi ar pastatyti) 1.0 Molėtų raj. pirkta
Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai 1.0 Molėtų raj. pirkta

III. Pajamos
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) gaunamų (ir praėjusiais kalendoriniais metais gautų) pajamų šaltiniai. Pajamų gavimo šaltiniai deklaruojami, jeigu iš vieno pajamų gavimo šaltinio gautų pajamų suma per kalendorinius metus didesnė negu 10 MGL (minimalus gyvenimo lygis):
Tipas Pajamų šaltinio pavadinimas
Su darbo santykiais susijusios pajamos VĮ Seimo leidykla "Valstybės žinios"
Su darbo santykiais susijusios pajamos AB "Lietuvos geležinkeliai"
Su darbo santykiais susijusios pajamos Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija
Su darbo santykiais susijusios pajamos Vilniaus gedimino technikos universitetas

V. Turtinės prievolės
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turtinės prievolės bei jų įvykdymą užtikrinantys galiojantys įsipareigojimai, jeigu vieno įsipareigojimo suma didesnė negu 10 MGL:
Tipas Juridinio asmens pavadinimas Įsipareigojimo data
Suteikta paskola Šarūnas Kunčinas 2007-06-01

IX. Narystė, pareigos ir ryšiai su įmonėmis, įstaigomis, bendrijomis, fondais ar asociacijomis (taip pat ir tarptautinėmis)
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) narystė, pareigos ir ryšiai su įmonėmis, įstaigomis, bendrijomis, fondais ar asociacijomis (taip pat ir tarptautinėmis), išskyrus narystę politinėse partijose:
Tipas Organizacijos pavadinimas Narystė, pareigos ar ryšiai
Pareigos ar ryšiai Vilniaus pypkorių kolegija narys
Pareigos ar ryšiai Lietuvos pasaulietinės kultūros draugija Pirmininkas