2007 m. Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Lietuvos socialdemokratų partija

Vilniaus miesto rinkimų
apygarda (57 )
Lietuvos socialdemokratų partija
ARŪNAS ALBINAS    VISOCKAS
Numeris sąraše: 10
Gimimo data: 1960-08-07
II. Turtas
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turimas privalomas registruoti nekilnojamasis turtas:
Tipas Vienetų skaičius Vietovės pavadinimas Įsigijimo būdas
Gyvenamieji namai ar namų dalys, sodo nameliai (statomi ar pastatyti) 1.0 Vilniaus miestas pirktas
Kiti statiniai ar patalpos (statomi ar pastatyti) 1.0 Utenos raj. pirktas
Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai 1.0 Utenos raj. dovanotas
Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai 1.0 Širvintų raj. Grąžinta
Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai 1.0 Vilniaus miestas pirktas

III. Pajamos
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) gaunamų (ir praėjusiais kalendoriniais metais gautų) pajamų šaltiniai. Pajamų gavimo šaltiniai deklaruojami, jeigu iš vieno pajamų gavimo šaltinio gautų pajamų suma per kalendorinius metus didesnė negu 10 MGL (minimalus gyvenimo lygis):
Tipas Pajamų šaltinio pavadinimas
Su darbo santykiais susijusios pajamos UAB Vilniaus autobusai
Su darbo santykiais susijusios pajamos UAB JTMC