2007 m. Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Lietuvos rusų sąjunga

Vilniaus miesto rinkimų
apygarda (57 )
Lietuvos rusų sąjunga
ANDREJUS    KUZNECOVAS
Numeris sąraše: 3
Gimimo data: 1968-08-18
II. Turtas
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turimas privalomas registruoti nekilnojamasis turtas:
Tipas Vienetų skaičius Vietovės pavadinimas Įsigijimo būdas
Butai daugiabučiuose namuose (statomi ar pastatyti) 2.0 Vilnius palikimas ir pirkimas
Gyvenamieji namai ar namų dalys, sodo nameliai (statomi ar pastatyti) 1.0 Bajorų k. Anykščių raj. pirkimas
Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai 1.0 Bajorų k. Anykščių raj. pirkimas

III. Pajamos
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) gaunamų (ir praėjusiais kalendoriniais metais gautų) pajamų šaltiniai. Pajamų gavimo šaltiniai deklaruojami, jeigu iš vieno pajamų gavimo šaltinio gautų pajamų suma per kalendorinius metus didesnė negu 10 MGL (minimalus gyvenimo lygis):
Tipas Pajamų šaltinio pavadinimas
Su darbo santykiais susijusios pajamos UAB "Axis industries"
Dividendai AB "TEO"
Dividendai AB "Vakarų skirstomieji tinklai"
Dividendai AB "Rytų skirstomieji tinklai"
Dividendai AB "Lietuvos dujos"
Dividendai AB "Alita"
Patentą (ar verslo liudijimą) įsigijusio fizinio asmens pajamos iš ūkinės-komercinės veiklos UAB "ERP"

IV. Vertybiniai popieriai
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) vertybiniai popieriai:
Tipas Juridinio asmens pavadinimas
Akcijos AB bankas "Šiaulių bankas"
Akcijos AB "Lietuvos dujos"
Akcijos AB "Vakarų skirstomieji tinklai"
Akcijos AB "Alita"
Akcijos AB "Rytų skirstomieji tinklai"
Akcijos AB "Mažeikių nafta"
Akcijos AB "Olimpic casino"
Akcijos AB "TEO"
Kiti vertybiniai popieriai UAB "Sampo gyvybės draudimas"
Kiti vertybiniai popieriai AB bankas "Hansa-bankas"

V. Turtinės prievolės
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turtinės prievolės bei jų įvykdymą užtikrinantys galiojantys įsipareigojimai, jeigu vieno įsipareigojimo suma didesnė negu 10 MGL:
Tipas Juridinio asmens pavadinimas Įsipareigojimo data
Gauta paskola AB bankas "Sampo bankas" 2025

X. Asmenys, dėl kurių gali kilti viešųjų ir privačių interesų konfliktas
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) artimieji giminaičiai, šeimos nariai ar kiti asmenys, dėl kurių gali kilti viešųjų ir privačių interesų konfliktas deklaruojančiajam einant pareigas valstybinėje tarnyboje:
Tipas Vardas, pavardė Galimo interesų konflikto pagrindas
Artimieji giminaičiai Adelė Kuznecovienė dirba Vilniaus m. savivaldybės kontroleriaus tarnyboje, pareigos specialistė