2007 m. Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Darbo partija

Klaipėdos rajono rinkimų
apygarda (21 )
Darbo partija
ANDŽELA    ŠAKINIENĖ
Numeris sąraše: 12
Gimimo data: 1978-04-22
II. Turtas
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turimas privalomas registruoti nekilnojamasis turtas:
Tipas Vienetų skaičius Vietovės pavadinimas Įsigijimo būdas
Gyvenamieji namai ar namų dalys, sodo nameliai (statomi ar pastatyti) 1.0 Dauparų-Kveitinių sen., Šlapšilės km. pirkta
Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai 1.0 Dauparų-Kveitinių sen., Šlapšilės km. paveldėta
Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai 2.0 Plungės raj., Šiemulių kaimas paveldėta

III. Pajamos
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) gaunamų (ir praėjusiais kalendoriniais metais gautų) pajamų šaltiniai. Pajamų gavimo šaltiniai deklaruojami, jeigu iš vieno pajamų gavimo šaltinio gautų pajamų suma per kalendorinius metus didesnė negu 10 MGL (minimalus gyvenimo lygis):
Tipas Pajamų šaltinio pavadinimas
Su darbo santykiais susijusios pajamos Politinė organizacija ""Darbo partija"
Su darbo santykiais susijusios pajamos Valstybinė tarnyba
Su darbo santykiais susijusios pajamos UAB "Optika ir technologijos"

V. Turtinės prievolės
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turtinės prievolės bei jų įvykdymą užtikrinantys galiojantys įsipareigojimai, jeigu vieno įsipareigojimo suma didesnė negu 10 MGL:
Tipas Juridinio asmens pavadinimas Įsipareigojimo data
Gauta paskola Bankas "NORDEA" 2005-05-02

VII. Gautos dovanos
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) per paskutinius 12 kalendorinių mėnesių gautos dovanos, kurių vertė yra didesnė nei 1 MGL (išskyrus dovanas, gautas iš artimųjų giminaičių ir šeimos narių):
Tipas Dovanojusiojo asmens pavadinimas Dovana, data
Gauta dovana Juozas Šakinis Miškas, 2004-08-31
Gauta dovana Juozas Šakinis Žemė, 2005-12-28
Gauta dovana Juozas Šakinis Žemė, 2004-08-31

IX. Narystė, pareigos ir ryšiai su įmonėmis, įstaigomis, bendrijomis, fondais ar asociacijomis (taip pat ir tarptautinėmis)
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) narystė, pareigos ir ryšiai su įmonėmis, įstaigomis, bendrijomis, fondais ar asociacijomis (taip pat ir tarptautinėmis), išskyrus narystę politinėse partijose:
Tipas Organizacijos pavadinimas Narystė, pareigos ar ryšiai
Pareigos ar ryšiai Lietuvos verslo ir darbdavių konfederacija narys
Pareigos ar ryšiai Vadovų gurmanų klubas narys