2007 m. Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Darbo partija

Klaipėdos rajono rinkimų
apygarda (21 )
Darbo partija
JONAS    GIAČAS
Numeris sąraše: 10
Gimimo data: 1951-07-10
II. Turtas
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turimas privalomas registruoti nekilnojamasis turtas:
Tipas Vienetų skaičius Vietovės pavadinimas Įsigijimo būdas
Butai daugiabučiuose namuose (statomi ar pastatyti) 1.0 Vaėžaičiai, Kalipėdos raj. pirkimo sutartis
Gyvenamieji namai ar namų dalys, sodo nameliai (statomi ar pastatyti) 1.0 S/B "Žilvitis", Kulių km., Dovilų sen., Klaipėdos r. statyba
Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai 2.0 S/B "Žilvitis", S/B "Šermukšnė", Klaipėdos r. pirkimo sutartis

III. Pajamos
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) gaunamų (ir praėjusiais kalendoriniais metais gautų) pajamų šaltiniai. Pajamų gavimo šaltiniai deklaruojami, jeigu iš vieno pajamų gavimo šaltinio gautų pajamų suma per kalendorinius metus didesnė negu 10 MGL (minimalus gyvenimo lygis):
Tipas Pajamų šaltinio pavadinimas
Žemės ūkio veiklos pajamos Pajamos iš pasodyb. sklypo ir kolektyv sodo
Privalomo registruoti nekilnojamojo turto pardavimo pajamos M. Jurkus
Su darbo santykiais susijusios pajamos UAB "Minijos nafta", Klaipėdos rajono ligoninė
Individualios įmonės savininko pajamos J. Giačo gamybinė-komercinė firma

VI. Individualios įmonės (kitos organizacijos ir įstaigos)
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) individualios įmonės, kitos organizacijos ar įstaigos, kurių savininkas, steigėjas ar dalininkas yra deklaruojantysis asmuo ir jo sutuoktinis (partneris):
Tipas Pavadinimas Pagrindinės veiklos
Individuali įmonė J. Giačo gamybos -komerc. firma draudimo firma, gaminiai