2007 m. Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Darbo partija

Klaipėdos rajono rinkimų
apygarda (21 )
Darbo partija
BRONIUS    ŠERTVYTIS
Numeris sąraše: 5
Gimimo data: 1944-01-02
II. Turtas
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turimas privalomas registruoti nekilnojamasis turtas:
Tipas Vienetų skaičius Vietovės pavadinimas Įsigijimo būdas
Gyvenamieji namai ar namų dalys, sodo nameliai (statomi ar pastatyti) 1.0 Grumblių km., Klaipėdos raj. pirkta
Kiti statiniai ar patalpos (statomi ar pastatyti) 8.0 Grumblių km., Klaipėdos raj pirkta
Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai 5.0 Šilutės raj., Šiliniukų km. pirkta
Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai 4.0 Vangų Alsėnų km., Klaipėdos aps. Nuoma iš priv. asmens ir valstybės
Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai 1.0 Grumblių km., Klaipėdos raj pirkta

III. Pajamos
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) gaunamų (ir praėjusiais kalendoriniais metais gautų) pajamų šaltiniai. Pajamų gavimo šaltiniai deklaruojami, jeigu iš vieno pajamų gavimo šaltinio gautų pajamų suma per kalendorinius metus didesnė negu 10 MGL (minimalus gyvenimo lygis):
Tipas Pajamų šaltinio pavadinimas
Žemės ūkio veiklos pajamos Žemės ūkio veiklos pajamos
Su darbo santykiais susijusios pajamos Su darbo santykiais susijusios pajamos