2007 m. Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Darbo partija

Klaipėdos rajono rinkimų
apygarda (21 )
Darbo partija
IRENA    ŠIMKIENĖ
Numeris sąraše: 4
Gimimo data: 1953-09-21
II. Turtas
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turimas privalomas registruoti nekilnojamasis turtas:
Tipas Vienetų skaičius Vietovės pavadinimas Įsigijimo būdas
Gyvenamieji namai ar namų dalys, sodo nameliai (statomi ar pastatyti) 1.0 Smilgynų k., Klaipėdos raj. pirkta
Kiti statiniai ar patalpos (statomi ar pastatyti) 1.0 Smilgynų k., Klaipėdos raj. pirkta
Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai 1.0 Smilgynų k., Klaipėdos raj. pirkta

III. Pajamos
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) gaunamų (ir praėjusiais kalendoriniais metais gautų) pajamų šaltiniai. Pajamų gavimo šaltiniai deklaruojami, jeigu iš vieno pajamų gavimo šaltinio gautų pajamų suma per kalendorinius metus didesnė negu 10 MGL (minimalus gyvenimo lygis):
Tipas Pajamų šaltinio pavadinimas
Su darbo santykiais susijusios pajamos UAB "Comercial union" gyvybės draudimas
Su darbo santykiais susijusios pajamos AB "Klaipėdos mediena"