2007 m. Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Lietuvos krikščionys demokratai

Šilutės rajono rinkimų
apygarda (47 )
Lietuvos krikščionys demokratai
AUŠRA    ŠLAŽIENĖ
Numeris sąraše: 16
Gimimo data: 1958-04-04
II. Turtas
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turimas privalomas registruoti nekilnojamasis turtas:
Tipas Vienetų skaičius Vietovės pavadinimas Įsigijimo būdas
Butai daugiabučiuose namuose (statomi ar pastatyti) 1.0 Rusnė pirktas už čekius
Gyvenamieji namai ar namų dalys, sodo nameliai (statomi ar pastatyti) 1.0 - stačiau pati

III. Pajamos
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) gaunamų (ir praėjusiais kalendoriniais metais gautų) pajamų šaltiniai. Pajamų gavimo šaltiniai deklaruojami, jeigu iš vieno pajamų gavimo šaltinio gautų pajamų suma per kalendorinius metus didesnė negu 10 MGL (minimalus gyvenimo lygis):
Tipas Pajamų šaltinio pavadinimas
Su darbo santykiais susijusios pajamos Rusnės spec. mokykla, Rusnės pagrindinė mokykla, "LUOTUŽĖ", YAMAHA klasė
Autorinis atlyginimas LUOTUŽĖ - Rusnės moterų vok. ans.
Dividendai Pensijų fondas Hansabanke
Patentą (ar verslo liudijimą) įsigijusio fizinio asmens pajamos iš ūkinės-komercinės veiklos Šilutės YAMAHA klasė

VI. Individualios įmonės (kitos organizacijos ir įstaigos)
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) individualios įmonės, kitos organizacijos ar įstaigos, kurių savininkas, steigėjas ar dalininkas yra deklaruojantysis asmuo ir jo sutuoktinis (partneris):
Tipas Pavadinimas Pagrindinės veiklos
Kita įsteigta (steigiama) organizacija ar įstaiga Privati YAMAHA klasė -