2007 m. Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Lietuvos krikščionys demokratai

Šilutės rajono rinkimų
apygarda (47 )
Lietuvos krikščionys demokratai
ONA    JURJONIENĖ
Numeris sąraše: 13
Gimimo data: 1968-12-03
II. Turtas
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turimas privalomas registruoti nekilnojamasis turtas:
Tipas Vienetų skaičius Vietovės pavadinimas Įsigijimo būdas
Gyvenamieji namai ar namų dalys, sodo nameliai (statomi ar pastatyti) 1.0 Žemaitės 22, Švėkšna, Šilutės r. pirkta
Kiti statiniai ar patalpos (statomi ar pastatyti) 1.0 Žemaitės 22, Švėkšna, Šilutės r. pirkta
Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai 1.0 Žemaitės 22, Švėkšna, Šilutės r. pirkta

III. Pajamos
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) gaunamų (ir praėjusiais kalendoriniais metais gautų) pajamų šaltiniai. Pajamų gavimo šaltiniai deklaruojami, jeigu iš vieno pajamų gavimo šaltinio gautų pajamų suma per kalendorinius metus didesnė negu 10 MGL (minimalus gyvenimo lygis):
Tipas Pajamų šaltinio pavadinimas
Su darbo santykiais susijusios pajamos Švėkšnos "Saulės" vidurinė mokykla