2007 m. Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Lietuvos socialdemokratų partija

Marijampolės rinkimų
apygarda (25 )
Lietuvos socialdemokratų partija
JŪRATĖ    ASIJEVIČIENĖ
Numeris sąraše: 47
Gimimo data: 1967-08-15
II. Turtas
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turimas privalomas registruoti nekilnojamasis turtas:
Tipas Vienetų skaičius Vietovės pavadinimas Įsigijimo būdas
Gyvenamieji namai ar namų dalys, sodo nameliai (statomi ar pastatyti) 1.0 Marijampolės sav. Liepynų k. pirktas
Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai 1.0 Marijampolės sav. Liepynų k. dovanota

III. Pajamos
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) gaunamų (ir praėjusiais kalendoriniais metais gautų) pajamų šaltiniai. Pajamų gavimo šaltiniai deklaruojami, jeigu iš vieno pajamų gavimo šaltinio gautų pajamų suma per kalendorinius metus didesnė negu 10 MGL (minimalus gyvenimo lygis):
Tipas Pajamų šaltinio pavadinimas
Kitos pajamos Vyro pensija
Su darbo santykiais susijusios pajamos P.Kriaučiūno viešoji biblioteka, Narto filialas
Su darbo santykiais susijusios pajamos Commercial Union Lietuvos draudimo konsultantė