2007 m. Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Lietuvos socialdemokratų partija

Marijampolės rinkimų
apygarda (25 )
Lietuvos socialdemokratų partija
SIGUTIS    JUNDULAS
Numeris sąraše: 45
Gimimo data: 1961-10-22
II. Turtas
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turimas privalomas registruoti nekilnojamasis turtas:
Tipas Vienetų skaičius Vietovės pavadinimas Įsigijimo būdas
Gyvenamieji namai ar namų dalys, sodo nameliai (statomi ar pastatyti) 2.0 Ąžuolyno kaimas, Liudvinavo sen. pirkimas
Kiti statiniai ar patalpos (statomi ar pastatyti) 1.0 Ąžuolyno kaimas, Liudvinavo sen. pirkimas
Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai 1.0 Triobiškių kaimas, Liudvinavo sen. pirkimas
Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai 1.0 Armoniškių kaimas, Liudvinavo sen. pirkimas
Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai 3.0 Ąžuolyno kaimas, Liudvinavo sen. pirkimas

III. Pajamos
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) gaunamų (ir praėjusiais kalendoriniais metais gautų) pajamų šaltiniai. Pajamų gavimo šaltiniai deklaruojami, jeigu iš vieno pajamų gavimo šaltinio gautų pajamų suma per kalendorinius metus didesnė negu 10 MGL (minimalus gyvenimo lygis):
Tipas Pajamų šaltinio pavadinimas
Žemės ūkio veiklos pajamos UAB „Arvi cukrus“, UAB KESKO AGRO LIETUVA, NMA
Privalomo registruoti nekilnojamojo turto nuomos pajamos Želsvelės ŽŪB žemės nuomos mokestis
Su darbo santykiais susijusios pajamos Marijampolės sav. Želsvelės ŽŪB
Su darbo santykiais susijusios pajamos UAB „ARVI“ ir ko, UAB APH, UAB „Marijampolės pašarai“