2007 m. Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Lietuvos socialdemokratų partija

Marijampolės rinkimų
apygarda (25 )
Lietuvos socialdemokratų partija
RIMANTAS    MICUTA
Numeris sąraše: 42
Gimimo data: 1950-12-29
II. Turtas
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turimas privalomas registruoti nekilnojamasis turtas:
Tipas Vienetų skaičius Vietovės pavadinimas Įsigijimo būdas
Butai daugiabučiuose namuose (statomi ar pastatyti) 1.0 Marijampolės m. privatizavimas
Kiti statiniai ar patalpos (statomi ar pastatyti) 1.0 Aštruliai, Marijampolės sav. pastatytas
Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai 1.0 13.9 ha Marijampolės sav. paveldėtas

III. Pajamos
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) gaunamų (ir praėjusiais kalendoriniais metais gautų) pajamų šaltiniai. Pajamų gavimo šaltiniai deklaruojami, jeigu iš vieno pajamų gavimo šaltinio gautų pajamų suma per kalendorinius metus didesnė negu 10 MGL (minimalus gyvenimo lygis):
Tipas Pajamų šaltinio pavadinimas
Kitos pajamos Suvalkijos ŽŪB Rimantas Micuta
Su darbo santykiais susijusios pajamos VšĮ SVEIKATOS BANGA Rimantas Micuta
Su darbo santykiais susijusios pajamos Mariajmpolės apskrities viršininko administracija Danguolė Micutienė
Su darbo santykiais susijusios pajamos Šaltinio vid. mokykla Rimantas Micuta
Su darbo santykiais susijusios pajamos Marijampolės kolegija Danguolė Micutienė