2007 m. Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Lietuvos socialdemokratų partija

Marijampolės rinkimų
apygarda (25 )
Lietuvos socialdemokratų partija
PETRAS    LATOŽA
Numeris sąraše: 40
Gimimo data: 1947-06-13
II. Turtas
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turimas privalomas registruoti nekilnojamasis turtas:
Tipas Vienetų skaičius Vietovės pavadinimas Įsigijimo būdas
Gyvenamieji namai ar namų dalys, sodo nameliai (statomi ar pastatyti) 1.0 Patašinės kaimas statytas
Kiti statiniai ar patalpos (statomi ar pastatyti) 1.0 Skardupių k. pirktas
Kiti statiniai ar patalpos (statomi ar pastatyti) 1.0 Vasaros g., Marijampolė statytas
Kiti statiniai ar patalpos (statomi ar pastatyti) 5.0 Patašinės kaimas pirkta
Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai 2.0 Patašinės kaimas paveldėta
Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai 15.0 Panausupio kaimas pirkta
Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai 4.0 Panausupio kaimas paveldėta
Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai 2.0 Meškėnų kaimas paveldėta

III. Pajamos
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) gaunamų (ir praėjusiais kalendoriniais metais gautų) pajamų šaltiniai. Pajamų gavimo šaltiniai deklaruojami, jeigu iš vieno pajamų gavimo šaltinio gautų pajamų suma per kalendorinius metus didesnė negu 10 MGL (minimalus gyvenimo lygis):
Tipas Pajamų šaltinio pavadinimas
Su darbo santykiais susijusios pajamos UAB „Marijampolės butų ūkis“
Su darbo santykiais susijusios pajamos UAB „Marijampolės švara“