2007 m. Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Lietuvos socialdemokratų partija

Marijampolės rinkimų
apygarda (25 )
Lietuvos socialdemokratų partija
ALGIRDAS    MURAUSKAS
Numeris sąraše: 32
Gimimo data: 1954-05-12
II. Turtas
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turimas privalomas registruoti nekilnojamasis turtas:
Tipas Vienetų skaičius Vietovės pavadinimas Įsigijimo būdas
Gyvenamieji namai ar namų dalys, sodo nameliai (statomi ar pastatyti) 1.0 Marijampolės sav., Gudeliai pasistatyti
Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai 1.0 Šakių r., Pervazninkų k. paveldėjimas
Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai 5.0 Marijampolės sav., Gudelių sen. dovanojimas, pirkimas

III. Pajamos
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) gaunamų (ir praėjusiais kalendoriniais metais gautų) pajamų šaltiniai. Pajamų gavimo šaltiniai deklaruojami, jeigu iš vieno pajamų gavimo šaltinio gautų pajamų suma per kalendorinius metus didesnė negu 10 MGL (minimalus gyvenimo lygis):
Tipas Pajamų šaltinio pavadinimas
Su darbo santykiais susijusios pajamos Marijampolės savivaldybės administracija
Su darbo santykiais susijusios pajamos Marijampolės savivaldybės administracija

V. Turtinės prievolės
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turtinės prievolės bei jų įvykdymą užtikrinantys galiojantys įsipareigojimai, jeigu vieno įsipareigojimo suma didesnė negu 10 MGL:
Tipas Juridinio asmens pavadinimas Įsipareigojimo data
Kita (laidavimas, garantija, rankpinigiai, lizingas ir t. t.) Andrius Murauskas 2004-09-09