2007 m. Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Lietuvos socialdemokratų partija

Marijampolės rinkimų
apygarda (25 )
Lietuvos socialdemokratų partija
VILHELMAS    PETKEVIČIUS
Numeris sąraše: 28
Gimimo data: 1961-02-08
II. Turtas
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turimas privalomas registruoti nekilnojamasis turtas:
Tipas Vienetų skaičius Vietovės pavadinimas Įsigijimo būdas
Gyvenamieji namai ar namų dalys, sodo nameliai (statomi ar pastatyti) 1.0 Marijampolė individuali statyba
Gyvenamieji namai ar namų dalys, sodo nameliai (statomi ar pastatyti) 1.0 Marijampolė paveldėta
Kiti statiniai ar patalpos (statomi ar pastatyti) 1.0 Marijampolė pirktas
Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai 1.0 Marijampolė pirkta
Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai 1.0 Marijampolė paveldėta

III. Pajamos
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) gaunamų (ir praėjusiais kalendoriniais metais gautų) pajamų šaltiniai. Pajamų gavimo šaltiniai deklaruojami, jeigu iš vieno pajamų gavimo šaltinio gautų pajamų suma per kalendorinius metus didesnė negu 10 MGL (minimalus gyvenimo lygis):
Tipas Pajamų šaltinio pavadinimas
Su darbo santykiais susijusios pajamos R.Stankevičiaus vid. mokykla
Su darbo santykiais susijusios pajamos Rygiškių Jono gimnazija