2007 m. Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Darbo partija

Vilniaus miesto rinkimų
apygarda (57 )
Darbo partija
LIUCIJA NIJOLĖ    KIKUTIENĖ
Numeris sąraše: 12
Gimimo data: 1949-07-20
II. Turtas
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turimas privalomas registruoti nekilnojamasis turtas:
Tipas Vienetų skaičius Vietovės pavadinimas Įsigijimo būdas
Butai daugiabučiuose namuose (statomi ar pastatyti) 1.0 Vilnius pirktas
Gyvenamieji namai ar namų dalys, sodo nameliai (statomi ar pastatyti) 1.0 Palanga paveldėtas
Gyvenamieji namai ar namų dalys, sodo nameliai (statomi ar pastatyti) 1.0 Trakų raj. statomas
Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai 1.0 Trakų raj. pirktas
Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai 1.0 Palanga paveldėtas

III. Pajamos
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) gaunamų (ir praėjusiais kalendoriniais metais gautų) pajamų šaltiniai. Pajamų gavimo šaltiniai deklaruojami, jeigu iš vieno pajamų gavimo šaltinio gautų pajamų suma per kalendorinius metus didesnė negu 10 MGL (minimalus gyvenimo lygis):
Tipas Pajamų šaltinio pavadinimas
Su darbo santykiais susijusios pajamos Algimantas Kikutis
Su darbo santykiais susijusios pajamos Liucija Nijolė Kikutienė