2007 m. Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga

Šilutės rajono rinkimų
apygarda (47 )
Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga
VALERIJONAS    KRUTIKOVAS
Numeris sąraše: 23
Gimimo data: 1956-12-06
II. Turtas
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turimas privalomas registruoti nekilnojamasis turtas:
Tipas Vienetų skaičius Vietovės pavadinimas Įsigijimo būdas
Gyvenamieji namai ar namų dalys, sodo nameliai (statomi ar pastatyti) 1.0 Šilutės r. pirkta
Kiti statiniai ar patalpos (statomi ar pastatyti) 1.0 Šilutės r. pirkta
Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai 4.0 Šilalės raj. pirktas

III. Pajamos
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) gaunamų (ir praėjusiais kalendoriniais metais gautų) pajamų šaltiniai. Pajamų gavimo šaltiniai deklaruojami, jeigu iš vieno pajamų gavimo šaltinio gautų pajamų suma per kalendorinius metus didesnė negu 10 MGL (minimalus gyvenimo lygis):
Tipas Pajamų šaltinio pavadinimas
Su darbo santykiais susijusios pajamos Šilutės kredito unija
Su darbo santykiais susijusios pajamos VŠĮ Žemaičių krašto etn. kult.centro
Autorinis atlyginimas VŠĮ Žemaičių krašto etn. kult.centro

V. Turtinės prievolės
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turtinės prievolės bei jų įvykdymą užtikrinantys galiojantys įsipareigojimai, jeigu vieno įsipareigojimo suma didesnė negu 10 MGL:
Tipas Juridinio asmens pavadinimas Įsipareigojimo data
Gauta paskola Ūkio bank lizingas 2005-11-12
Gauta paskola Šilutės kredito unija 2005-08-08
Gauta paskola DNB NORD 2005-02-25