2007 m. Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga

Šilutės rajono rinkimų
apygarda (47 )
Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga
BRONIUS    VINDŽIGELSKIS
Numeris sąraše: 16
Gimimo data: 1947-06-24
II. Turtas
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turimas privalomas registruoti nekilnojamasis turtas:
Tipas Vienetų skaičius Vietovės pavadinimas Įsigijimo būdas
Gyvenamieji namai ar namų dalys, sodo nameliai (statomi ar pastatyti) 1.0 Kintų sen pirkta
Kiti statiniai ar patalpos (statomi ar pastatyti) 1.0 Kintų sen. pirkta
Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai 1.0 Šilalės raj. paveldėta
Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai 7.0 Kintų sen pirkta iš valst., gyventojų

III. Pajamos
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) gaunamų (ir praėjusiais kalendoriniais metais gautų) pajamų šaltiniai. Pajamų gavimo šaltiniai deklaruojami, jeigu iš vieno pajamų gavimo šaltinio gautų pajamų suma per kalendorinius metus didesnė negu 10 MGL (minimalus gyvenimo lygis):
Tipas Pajamų šaltinio pavadinimas
Žemės ūkio veiklos pajamos NMA prie ŽŪ ministerijos
Su darbo santykiais susijusios pajamos Šilutės žemėtv. sk.