2007 m. Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Tėvynės sąjunga (konservatoriai, politiniai kaliniai ir tremtiniai, krikščioniškieji demokratai)

Kaišiadorių rajono rinkimų
apygarda (13 )
Tėvynės sąjunga (konservatoriai, politiniai kaliniai ir tremtiniai, krikščioniškieji demokratai)
VINGAUDAS    BALTRUŠAITIS
Numeris sąraše: 15
Gimimo data: 1949-08-17
II. Turtas
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turimas privalomas registruoti nekilnojamasis turtas:
Tipas Vienetų skaičius Vietovės pavadinimas Įsigijimo būdas
Gyvenamieji namai ar namų dalys, sodo nameliai (statomi ar pastatyti) 1.0 Marių 14, Rumšiškės pirkta už investicinius čekius
Kiti statiniai ar patalpos (statomi ar pastatyti) 1.0 Marių 14, Rumšiškės pasistatyta
Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai 1.0 Josvainiai Kėdainių r. paveldėta
Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai 1.0 Jurgiškių k. Rumšiškių sen. Perkelta paveldėta žemė
Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai 1.0 Marių 14, Rumšiškės Perkelta paveldėta žemė

III. Pajamos
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) gaunamų (ir praėjusiais kalendoriniais metais gautų) pajamų šaltiniai. Pajamų gavimo šaltiniai deklaruojami, jeigu iš vieno pajamų gavimo šaltinio gautų pajamų suma per kalendorinius metus didesnė negu 10 MGL (minimalus gyvenimo lygis):
Tipas Pajamų šaltinio pavadinimas
Su darbo santykiais susijusios pajamos AB Lietuvos draudimas, Lietuvos liaudies buities muziejus
Dividendai AB Lietuvos draudimas

IV. Vertybiniai popieriai
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) vertybiniai popieriai:
Tipas Juridinio asmens pavadinimas
Akcijos AB Lietuvos draudimas

IX. Narystė, pareigos ir ryšiai su įmonėmis, įstaigomis, bendrijomis, fondais ar asociacijomis (taip pat ir tarptautinėmis)
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) narystė, pareigos ir ryšiai su įmonėmis, įstaigomis, bendrijomis, fondais ar asociacijomis (taip pat ir tarptautinėmis), išskyrus narystę politinėse partijose:
Tipas Organizacijos pavadinimas Narystė, pareigos ar ryšiai
Pareigos ar ryšiai Lietuvos liaudies buities muziejus vyr muziejininkas
Pareigos ar ryšiai AB Lietuvos draudimas konsultantas