2007 m. Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Tėvynės sąjunga (konservatoriai, politiniai kaliniai ir tremtiniai, krikščioniškieji demokratai)

Kaišiadorių rajono rinkimų
apygarda (13 )
Tėvynės sąjunga (konservatoriai, politiniai kaliniai ir tremtiniai, krikščioniškieji demokratai)
LEONAS VYTAUTAS    GLINSKIS
Numeris sąraše: 13
Gimimo data: 1937-11-22
II. Turtas
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turimas privalomas registruoti nekilnojamasis turtas:
Tipas Vienetų skaičius Vietovės pavadinimas Įsigijimo būdas
Gyvenamieji namai ar namų dalys, sodo nameliai (statomi ar pastatyti) 1.0 Pravieniškių 1k. Kaišiadorių r. pasistatytas
Kiti statiniai ar patalpos (statomi ar pastatyti) 3.0 Pravieniškių 1k. Kaišiadorių r. pasistatyti
Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai 2.0 Pravieniškių 1k. Kaišiadorių r. paveldėti

III. Pajamos
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) gaunamų (ir praėjusiais kalendoriniais metais gautų) pajamų šaltiniai. Pajamų gavimo šaltiniai deklaruojami, jeigu iš vieno pajamų gavimo šaltinio gautų pajamų suma per kalendorinius metus didesnė negu 10 MGL (minimalus gyvenimo lygis):
Tipas Pajamų šaltinio pavadinimas
Su darbo santykiais susijusios pajamos Kaišiadorių r. Pravieniškių St. Tijūnaičio pagr. mokykla
Su darbo santykiais susijusios pajamos Kaišiadorių kultūros centras
Autorinis atlyginimas Lietuvos Respublikos Seimas

IX. Narystė, pareigos ir ryšiai su įmonėmis, įstaigomis, bendrijomis, fondais ar asociacijomis (taip pat ir tarptautinėmis)
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) narystė, pareigos ir ryšiai su įmonėmis, įstaigomis, bendrijomis, fondais ar asociacijomis (taip pat ir tarptautinėmis), išskyrus narystę politinėse partijose:
Tipas Organizacijos pavadinimas Narystė, pareigos ar ryšiai
Pareigos ar ryšiai Pravieniškės-1 BVC „Praviena“ Steigėjai, tarybos nariai