2007 m. Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Tėvynės sąjunga (konservatoriai, politiniai kaliniai ir tremtiniai, krikščioniškieji demokratai)

Kaišiadorių rajono rinkimų
apygarda (13 )
Tėvynės sąjunga (konservatoriai, politiniai kaliniai ir tremtiniai, krikščioniškieji demokratai)
MARIJONAS    VAICEKAUSKAS
Numeris sąraše: 6
Gimimo data: 1959-04-07
II. Turtas
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turimas privalomas registruoti nekilnojamasis turtas:
Tipas Vienetų skaičius Vietovės pavadinimas Įsigijimo būdas
Gyvenamieji namai ar namų dalys, sodo nameliai (statomi ar pastatyti) 1.0 Kaišiadorys J.Janonio g. pasistatytas
Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai 1.0 Kaišiadorių r. Kiemelių kaima pirkta
Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai 2.0 Kaišiadorių r. Mažųjų Vladikiškių kaimas pirkta

III. Pajamos
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) gaunamų (ir praėjusiais kalendoriniais metais gautų) pajamų šaltiniai. Pajamų gavimo šaltiniai deklaruojami, jeigu iš vieno pajamų gavimo šaltinio gautų pajamų suma per kalendorinius metus didesnė negu 10 MGL (minimalus gyvenimo lygis):
Tipas Pajamų šaltinio pavadinimas
Žemės ūkio veiklos pajamos Girelės paukštynas
Žemės ūkio veiklos pajamos Nacionalinė mokėjimo agentūra
Privalomo registruoti nekilnojamojo turto pardavimo pajamos Eimanta Aganauskienė
Privalomo registruoti nekilnojamojo turto pardavimo pajamos UAB „Dovainonių paukštynas“
Su darbo santykiais susijusios pajamos UAB „Atelanos“ Pasaga
Su darbo santykiais susijusios pajamos Nijolė Martikonienė
Individualios įmonės savininko pajamos Marijono Vaicekausko firma „Atelana“

IV. Vertybiniai popieriai
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) vertybiniai popieriai:
Tipas Juridinio asmens pavadinimas
Akcijos UAB „Atelanos“ Pasaga
Akcijos UAB „Kaišiadorių paukštynas“

V. Turtinės prievolės
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turtinės prievolės bei jų įvykdymą užtikrinantys galiojantys įsipareigojimai, jeigu vieno įsipareigojimo suma didesnė negu 10 MGL:
Tipas Juridinio asmens pavadinimas Įsipareigojimo data
Suteikta paskola UAB „Atelanos“ Pasaga 2007

VI. Individualios įmonės (kitos organizacijos ir įstaigos)
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) individualios įmonės, kitos organizacijos ar įstaigos, kurių savininkas, steigėjas ar dalininkas yra deklaruojantysis asmuo ir jo sutuoktinis (partneris):
Tipas Pavadinimas Pagrindinės veiklos
Individuali įmonė Marijono Vaicekausko firma „Atelana“ mažmeninė prekyba, Nekilnojamojo turto nuoma