2007 m. Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Naujoji sąjunga (socialliberalai)

Vilniaus miesto rinkimų
apygarda (57 )
Naujoji sąjunga (socialliberalai)
JUOZAS VYTAS    JACEVIČIUS
Numeris sąraše: 19
Gimimo data: 1948-07-24
II. Turtas
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turimas privalomas registruoti nekilnojamasis turtas:
Tipas Vienetų skaičius Vietovės pavadinimas Įsigijimo būdas
Butai daugiabučiuose namuose (statomi ar pastatyti) 2.0 Vilnius (butai) pirkta
Gyvenamieji namai ar namų dalys, sodo nameliai (statomi ar pastatyti) 1.0 Vilnius (sodo namelis) pirkta
Kiti statiniai ar patalpos (statomi ar pastatyti) 2.0 Vilnius (garažai) pirkta
Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai 1.0 Vilnius (sodo sklypas) pirkta

III. Pajamos
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) gaunamų (ir praėjusiais kalendoriniais metais gautų) pajamų šaltiniai. Pajamų gavimo šaltiniai deklaruojami, jeigu iš vieno pajamų gavimo šaltinio gautų pajamų suma per kalendorinius metus didesnė negu 10 MGL (minimalus gyvenimo lygis):
Tipas Pajamų šaltinio pavadinimas
Kitos pajamos Pensija
Su darbo santykiais susijusios pajamos Lietuvos Respublikos seimas

V. Turtinės prievolės
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turtinės prievolės bei jų įvykdymą užtikrinantys galiojantys įsipareigojimai, jeigu vieno įsipareigojimo suma didesnė negu 10 MGL:
Tipas Juridinio asmens pavadinimas Įsipareigojimo data
Suteikta paskola AB Hanza bankas, Snoro bankas 2005