2007 m. Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Liberalų ir centro sąjunga

Vilniaus miesto rinkimų
apygarda (57 )
Liberalų ir centro sąjunga
VYTAUTAS    ČESNULEVIČIUS
Numeris sąraše: 73
Gimimo data: 1956-08-18
II. Turtas
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turimas privalomas registruoti nekilnojamasis turtas:
Tipas Vienetų skaičius Vietovės pavadinimas Įsigijimo būdas
Butai daugiabučiuose namuose (statomi ar pastatyti) 1.0 Vilnius Pirkta
Gyvenamieji namai ar namų dalys, sodo nameliai (statomi ar pastatyti) 1.0 Vilniaus r. Pirkta
Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai 1.0 Vilniaus r. Pirkta

III. Pajamos
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) gaunamų (ir praėjusiais kalendoriniais metais gautų) pajamų šaltiniai. Pajamų gavimo šaltiniai deklaruojami, jeigu iš vieno pajamų gavimo šaltinio gautų pajamų suma per kalendorinius metus didesnė negu 10 MGL (minimalus gyvenimo lygis):
Tipas Pajamų šaltinio pavadinimas
Su darbo santykiais susijusios pajamos UAB "Grafija"
Su darbo santykiais susijusios pajamos Valtyb. social. draudimo fondo valdyba