2007 m. Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Liberalų ir centro sąjunga

Vilniaus miesto rinkimų
apygarda (57 )
Liberalų ir centro sąjunga
VILIUTĖ    LOBAČIUVIENĖ
Numeris sąraše: 49
Gimimo data: 1955-12-20
II. Turtas
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turimas privalomas registruoti nekilnojamasis turtas:
Tipas Vienetų skaičius Vietovės pavadinimas Įsigijimo būdas
Butai daugiabučiuose namuose (statomi ar pastatyti) 1.0 Vilnius Pirkta
Gyvenamieji namai ar namų dalys, sodo nameliai (statomi ar pastatyti) 1.0 Vilnius Pirkta
Kiti statiniai ar patalpos (statomi ar pastatyti) 1.0 Mažeikių r. Pirkta

III. Pajamos
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) gaunamų (ir praėjusiais kalendoriniais metais gautų) pajamų šaltiniai. Pajamų gavimo šaltiniai deklaruojami, jeigu iš vieno pajamų gavimo šaltinio gautų pajamų suma per kalendorinius metus didesnė negu 10 MGL (minimalus gyvenimo lygis):
Tipas Pajamų šaltinio pavadinimas
Privalomo registruoti nekilnojamojo turto pardavimo pajamos Parduotas mekilnojamas turtas
Privalomo registruoti nekilnojamojo turto nuomos pajamos Patalpų nauoma
Su darbo santykiais susijusios pajamos Mokslo akademijo biblioteka
Patentą (ar verslo liudijimą) įsigijusio fizinio asmens pajamos iš ūkinės-komercinės veiklos Individuali veikla

V. Turtinės prievolės
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turtinės prievolės bei jų įvykdymą užtikrinantys galiojantys įsipareigojimai, jeigu vieno įsipareigojimo suma didesnė negu 10 MGL:
Tipas Juridinio asmens pavadinimas Įsipareigojimo data
Gauta paskola DnB Bankas Nord 2005
Įkeitimas DnB Bankas Nord 2006