2007 m. Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Naujoji sąjunga (socialliberalai)

Klaipėdos rajono rinkimų
apygarda (21 )
Naujoji sąjunga (socialliberalai)
VILIUS    KAUNIETIS
Numeris sąraše: 14
Gimimo data: 1944-11-14
II. Turtas
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turimas privalomas registruoti nekilnojamasis turtas:
Tipas Vienetų skaičius Vietovės pavadinimas Įsigijimo būdas
Gyvenamieji namai ar namų dalys, sodo nameliai (statomi ar pastatyti) 1.0 S/B "Dituva", Klaipėdos r. statomas
Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai 2.0 S/B "Dituva", Klaiopėdos r. pirkti

III. Pajamos
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) gaunamų (ir praėjusiais kalendoriniais metais gautų) pajamų šaltiniai. Pajamų gavimo šaltiniai deklaruojami, jeigu iš vieno pajamų gavimo šaltinio gautų pajamų suma per kalendorinius metus didesnė negu 10 MGL (minimalus gyvenimo lygis):
Tipas Pajamų šaltinio pavadinimas
Kitos pajamos Valstybinės socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrius
Su darbo santykiais susijusios pajamos Lietuvos saugios laivybos administracija
Su darbo santykiais susijusios pajamos "Vėtrungės" gimnazija

IV. Vertybiniai popieriai
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) vertybiniai popieriai:
Tipas Juridinio asmens pavadinimas
Dalys, pajai Gargždų statybos ir eksplotavimo bendrija "Šviturys"

V. Turtinės prievolės
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turtinės prievolės bei jų įvykdymą užtikrinantys galiojantys įsipareigojimai, jeigu vieno įsipareigojimo suma didesnė negu 10 MGL:
Tipas Juridinio asmens pavadinimas Įsipareigojimo data
Gauta paskola AB Sampo bankas 2005-05-31
Gauta paskola AB Sampo bankas 2004-10-31