2007 m. Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Darbo partija

Joniškio rajono rinkimų
apygarda (11 )
Darbo partija
LIGITA    EITKEVIČIENĖ
Numeris sąraše: 21
Gimimo data: 1972-08-24
II. Turtas
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turimas privalomas registruoti nekilnojamasis turtas:
Tipas Vienetų skaičius Vietovės pavadinimas Įsigijimo būdas
Butai daugiabučiuose namuose (statomi ar pastatyti) 1.0 Lieporų k., Kriukų sen., Joniškio r. už investicinius čekius
Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai 1.0 3,06 ha Lieporų k., Kriukų sen., Joniškio r. pagal valstiečių ūkio įstatymą

III. Pajamos
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) gaunamų (ir praėjusiais kalendoriniais metais gautų) pajamų šaltiniai. Pajamų gavimo šaltiniai deklaruojami, jeigu iš vieno pajamų gavimo šaltinio gautų pajamų suma per kalendorinius metus didesnė negu 10 MGL (minimalus gyvenimo lygis):
Tipas Pajamų šaltinio pavadinimas
Žemės ūkio veiklos pajamos už deklaruotus pasėlius
Su darbo santykiais susijusios pajamos Joniškio sav., Mindaugių pagr. mokykla