2004 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai
 
Rinkimų apylinkių, apygardų ribos

Rinkimų apylinkių, apygardų sudarymas


Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 9 straipsnį, rinkimams organizuoti ir vykdyti Lietuvos Respublikos teritorija dalijama į 71 vienmandatę rinkimų apygardą, atsižvelgiant į rinkėjų skaičių rinkimų apygardoje, Lietuvos Respublikos teritorijos suskirstymą į vienmandates rinkimų apygardas per ankstesnius Seimo rinkimus ir administracinį teritorinį padalijimą. Rinkimų apygarda sudaroma iš bendrą ribą turinčių rinkimų apylinkių. Rinkėjų skaičius apygardoje turi būti nuo 0,8 iki 1,2 vidutinio rinkėjų visose vienmandatėse rinkimų apygardose skaičiaus. Taip pat sudaroma viena daugiamandatė rinkimų apygarda, kurioje balsuoja visi turintys rinkimų teisę Lietuvos Respublikos piliečiai. Šioje apygardoje pagal proporcinę rinkimų sistemą renkama 70 Seimo narių.

Šiems rinkimams organizuoti ir vykdyti vienmandatės rinkimų apygardos buvo sudarytos Vyriausiosios rinkimų komisijos 2004 metų birželio 14 d. sprendimu Nr. 173 ir paskelbtos 2004 m. birželio 26 d. “Valstybės žiniose” Nr. 99. Vienmandatėje rinkimų apygardoje gali būti nuo 29 552 iki 44 327 rinkėjų. Mažiausia vienmandatė rinkimų apygarda yra Prienų, Nr. 67 (31 437 rinkėjai), didžiausia – Antakalnio, Nr.3 (42 247 rinkėjai).

Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 10 straipsnis.

  1. Atsižvelgiant į patogumą rinkėjui atvykti į balsavimo patalpas ir rinkėjų skaičių teritorijos dalijamos į rinkimų apylinkes.
  2. Miesto, rajono teritorijos suskirstymą, kuris yra pastovus organizuojant ir vykdant rinkimus ir referendumus, prireikus į rinkimų apylinkes mero teikimu keičia Vyriausioji rinkimų komisija. Patvirtintų rinkimų apylinkių sąrašą, jo pakeitimus Vyriausioji rinkimų komisija skelbia „Valstybės žiniose“.
  3. Rinkimų apylinkės teritorijoje turi gyventi ne daugiau kaip 5000 rinkėjų.
  4. Rinkimų apylinkės ribos, balsavimo patalpos adresas keičiami prireikus, bet ne vėliau kaip likus 100 dienų iki rinkimų. Meras teikime tvirtinti savivaldybės teritorijos suskirstymą į rinkimų apylinkes nurodo siūlomą apylinkės pavadinimą, rinkimų apylinkę sudarančius adresus, rinkėjų skaičių sudaromoje apylinkėje, balsavimo patalpų adresą ir telefoną. Teikime keisti savivaldybės teritorijos suskirstymą į rinkimų apylinkes nurodomi siūlomi pakeitimai. Šie pakeitimai turi būti pateikti Vyriausiajai rinkimų komisijai ne vėliau kaip likus 110 dienų iki rinkimų. Jeigu anksčiau nustatytose balsavimo patalpose negalima surengti balsavimo, Vyriausioji rinkimų komisija apygardos rinkimų komisijos teikimu gali pakeisti apylinkės rinkimų komisijos balsavimo patalpos adresą likus iki rinkimų ir trumpesniam, negu šiame straipsnyje nustatyta, terminui.
Prieš šiuos rinkimus buvo panaikintos 9 rinkimų apylinkės, 2 sukurtos naujos. Iš viso Lietuvoje yra 2031 rinkimų apylinkė.