2004 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai
 
Balsavimas rinkimų dieną
Balsavimas namuose
Balsavimas pašto skyriuose
Kaip užpildyti rinkimų biuletenį
  Balsavimas užsienyje
Balsavimas laivuose
1855 – informacija rinkėjuiRinkėjų sąrašų sudarymas, tikslinimas
 1. Rinkėjų sąrašai kiekvieniems rinkimams yra sudaromi iš naujo pagal Gyventojų registro duomenis likus 40 d. iki rinkimų. Į konkrečios rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašus rinkėjas įrašomas pagal gyvenamąją vietą, nurodytą Gyventojų registre.
 2. Tie rinkėjai, kurie nėra deklaravę gyvenamosios vietos, įrašomi į rinkėjų sąrašus pagal jų pačių pateiktus prašymus apylinkės rinkimų komisijai sąrašų tikslinimo metu – nuo rugsėjo 15 iki spalio 1 d.
 3. Rinkėjas, deklaravęs savo gyvenamąją vietą po rinkėjų sąrašų sudarymo, t.y. po 2004-08-27, įrašomas į apylinkės rinkėjų sąrašus pateikus prašymą. Apylinkės rinkimų komisija, priimdama sprendimą dėl rinkėjo įrašymo į apylinkės rinkėjų sąrašą gali paprašyti pateikti įrodymus, kad rinkėjas tikrai gyvena prašyme nurodyti adresu. Tokie prašymai apylinkės rinkimų komisijoje priimamai nuo rugsėjo 15 iki spalio 2 d.
 4. Rinkėjas, deklaravęs savo gyvenamąją vietą po rinkėjų sąrašų sudarymo ir praleidęs rinkėjų sąrašų tikslinimo terminą, t.y. po 2004 m. spalio 2 d. gali būti įrašytas į papildomą apylinkės rinkėjų sąrašą, jeigu kreipsis į apylinkės rinkimų komisiją nuo spalio 4 d. iki spalio 10 d. 18 valandos ir pateiks migracijos tarnybos išduotą pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą.
 5. Rinkėjai, nedeklaravę gyvenamosios vietos, gali būti įrašyti į papildomus apylinkės rinkėjų sąrašus jeigu į apylinkės rinkimų komisiją (specialiai paskirtą vieną savivaldybės teritorijoje) kreipsis rinkimų dieną, ne vėliau kaip iki 18 valandos ir pateiks migracijos tarnybos išduotą pažymą apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą savivaldybėje.
 6. Pakartotiniam balsavimui rinkėjų sąrašai nėra sudaromi iš naujo. Naudojami tie patys galutiniai rinkėjų sąrašai ir rinkimų dieną sudaryti papildomi apylinkės rinkėjų sąrašai.
 7. Pagal 2004 m. spalio 6 d.VRK sprendimą Nr.369, rinkėjas, kuris po galutinių rinkėjų sąrašų patvirtinimo, kreipiasi į rinkimų apygardos komisiją arba į apylinkės rinkimų komisiją dėl įrašymo į apylinkės rinkėjų sąrašą ir pateikia migracijos tarnybos išduotą pažymą apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, gali būti įrašytas į apylinkės, kurios teritorijoje yra savivaldybės pastatas, rinkėjų sąrašus arba kitos šios sprendimo priede nurodytos rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašus (pridedama). Toks rinkėjas balsuoja 2004 m. rugpjūčio 23 d. sprendimo Nr.258 nustatyta tvarka.
Skundai dėl rinkėjų sąrašų

Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 36 straipsnis

 1. Rinkėjas arba partijos atstovas skundus dėl rinkėjų sąraše padarytų klaidų, dėl kurių rinkėjas šio įstatymo nustatyta tvarka nėra įrašytas į rinkėjų sąrašą arba yra įrašytas į kelis rinkėjų sąrašus, gali pateikti apylinkės rinkimų komisijai likus ne mažiau kaip 7 dienoms iki rinkimų. Apylinkės rinkimų komisija skundą privalo išnagrinėti ir sprendimą priimti tuoj pat arba ne vėliau kaip per 2 dienas nuo jo gavimo, jeigu iki rinkimų dienos liko daugiau kaip 10 dienų.
 2. Apylinkės rinkimų komisijos sprendimas per 3 dienas gali būti apskųstas atitinkamos apygardos administraciniam teismui, kuris skundą išnagrinėja per 2 dienas. Teismo sprendimas yra galutinis
 3. Praleidus nustatytus terminus pastaboms ir skundams pateikti, pastabos ir skundai nenagrinėjami.
 4. Apie gautus skundus ir pagal teismo sprendimus rinkėjų sąrašuose padarytus pataisymus apylinkių rinkimų komisijos praneša apygardos rinkimų komisijai, o ši – Vyriausiajai rinkimų komisijai per kiek įmanoma trumpesnį laiką, bet ne vėliau kaip per 12 valandų.