Elections to the Seimas of the Republic of Lithuania '2004
Last update - 12:00, 10.31.2004
Voting Results in Single-Member Constituencies

Rokiskio (No.50) Constituency

Number of districts - 42.
Number of voters - 33439, turnout - 17218 (51.49%).
Invalid ballot-papers - 754 (4.38%), valid ballot-papers - 16464 (95.62%).

Candidate Number of cast votes
in districts by post total % of valid
ballot-papers
% of turnout % of valid
ballot-papers
- in Constituency
Aloyzas JOCYS 3145 830 3975 24.14% 23.09% 24.14%
Vytautas SAULIS 3106 681 3787 23.00% 21.99% 23.00%
Saulius GINTAUTAS 2021 394 2415 14.67% 14.03% 14.67%
Zenonas AKRAMAVICIUS 1495 392 1887 11.46% 10.96% 11.46%
Petras Antanas SALCIUS 1281 487 1768 10.74% 10.27% 10.74%
Gediminas MATIEKUS 1107 286 1393 8.46% 8.09% 8.46%
Irena SAIKALIENE 884 355 1239 7.53% 7.20% 7.53%
Total 13039 3425 16464      


Election result - second round required
Voting Results in Districts
District Number of
voters
Turnout Invalid
ballot-papers
Valid
ballot-papers
number % number % number %
1. J.Tumo-Vaizganto 2612 1326 50.77% 42 3.17% 1284 96.83%
2. Senamiescio 2792 1429 51.18% 69 4.83% 1360 95.17%
3. Mikrorajono 1989 1048 52.69% 46 4.39% 1002 95.61%
4. J.Tubelio 2834 1378 48.62% 57 4.14% 1321 95.86%
5. Respublikos 2552 1313 51.45% 49 3.73% 1264 96.27%
6. Bajoru 965 484 50.16% 20 4.13% 464 95.87%
7. Cedasu 248 123 49.60% 4 3.25% 119 96.75%
8. Kavoliskio 1544 705 45.66% 28 3.97% 677 96.03%
9. Skemu 755 304 40.26% 10 3.29% 294 96.71%
10. Ziobiskio 520 244 46.92% 11 4.51% 233 95.49%
11. Kazliskio 510 294 57.65% 9 3.06% 285 96.94%
12. Konstantinavos 245 164 66.94% 7 4.27% 157 95.73%
13. Obeliu 1060 659 62.17% 38 5.77% 621 94.23%
14. Pandelio 826 440 53.27% 11 2.50% 429 97.50%
15. Juodupes 1762 970 55.05% 42 4.33% 928 95.67%
16. Juodupes kaimiskoji 961 383 39.85% 21 5.48% 362 94.52%
17. Maineivu 320 195 60.94% 9 4.62% 186 95.38%
18. Lukstu 301 158 52.49% 9 5.70% 149 94.30%
19. Juzintu 971 459 47.27% 22 4.79% 437 95.21%
20. Laibgaliu 736 345 46.88% 16 4.64% 329 95.36%
21. Selynes 285 149 52.28% 5 3.36% 144 96.64%
22. Kamaju 660 363 55.00% 20 5.51% 343 94.49%
23. Aukstakalniu 371 187 50.40% 6 3.21% 181 96.79%
24. Duokiskio 245 146 59.59% 14 9.59% 132 90.41%
25. Kalviu 420 237 56.43% 11 4.64% 226 95.36%
26. Salu 503 267 53.08% 10 3.75% 257 96.25%
27. Kriaunu 534 303 56.74% 12 3.96% 291 96.04%
28. Lasu 361 219 60.66% 11 5.02% 208 94.98%
29. Kaireliu 330 200 60.61% 9 4.50% 191 95.50%
30. Pakriauniu 292 152 52.05% 6 3.95% 146 96.05%
31. Aleksandraveles 234 137 58.55% 4 2.92% 133 97.08%
32. Zarinkiskiu 270 153 56.67% 10 6.54% 143 93.46%
33. Antanases 385 198 51.43% 8 4.04% 190 95.96%
34. Obeliu 625 328 52.48% 16 4.88% 312 95.12%
35. Suvainiskio 263 117 44.49% 15 12.82% 102 87.18%
36. Gerkoniu 389 180 46.27% 12 6.67% 168 93.33%
37. Sriubiskiu 315 160 50.79% 6 3.75% 154 96.25%
38. Lailunu 328 156 47.56% 6 3.85% 150 96.15%
39. Apascios 402 172 42.79% 4 2.33% 168 97.67%
40. Panemunio 379 212 55.94% 7 3.30% 205 96.70%
41. Stoties 924 513 55.52% 25 4.87% 488 95.13%
42. Panemunelio 421 248 58.91% 17 6.85% 231 93.15%
Total 33439 17218 51.49% 754 4.38% 16464 95.62%
Voting Results in Single-Member Constituencies