2004 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai
 
Rinkimų agitacijos pagrindai
Kandidatų, dėl kurių balsuojama vienmandatėje rinkimų apygardoje, rinkimų programų spausdinimo tvarka
   


Kandidatų sąrašų rinkimų programų spausdinimo tvarka


Patvirtinta Vyriausiosios rinkimų komisijos 2004 m. liepos 12 d. sprendimu Nr. 214
 1. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 51 straipsnio 2 dalimi, Vyriausioji rinkimų komisija kandidatų sąrašo rinkimų programą išspausdina ne vėliau kaip per 20 dienų po jos pateikimo. Politinės partijos, politinės organizacijos pateikia Vyriausiajai rinkimų komisijai kandidatų sąrašų rinkimų programas iki 2004 m. rugpjūčio 26 d. (rugsėjo 16 d.)*, vėliausia jų išspausdinimo diena – rugsėjo 14 d. (spalio 5d.)*.
 2. Kandidatų sąrašų rinkimų programoms spausdinti rengiama kainų apklausa. Apklausą rengia Viešųjų pirkimų komisija, o sprendimą dėl apklausos rezultatų priima Vyriausioji rinkimų komisija.
 3. Sprendimą dėl to, kokia forma bus įgyvendintas Įstatymo reikalavimas dėl kandidatų sąrašų programų spausdinimo, Vyriausioji rinkimų komisija priima posėdyje. Į posėdį kviečiami partijų atstovai. Jie gali pareikšti savo nuomonę. Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimu rinkimų programos gali būti išspausdintos viename ar keliuose Lietuvos Respublikos dienraščiuose ir internete.
 4. Priimtas sprendimas turi būti įteiktas partijų, politinių organizacijų atstovams ir paskelbtas internete.
 5. Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendime turi būti nurodytas leidinys (leidiniai), kuriame (kuriuose) bus spausdinamos rinkimų programos, išspausdinimo laikas, rinkimų programos dydis (3 puslapiai, 9000 spaudos ženklų). Nurodoma ar bus spausdinama papildoma medžiaga: nuotraukos, simbolika ar kita.
 6. Jeigu pateikta spausdinti medžiaga neatitinka Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendime keliamų reikalavimų, partijos atstovas privalo ją nedelsiant pataisyti.
 7. Pateikiant ir spausdinant rinkimų programą laikomasi lygiateisiškumo principo, t.y. spausdinami tekstai turi būti vienodo dydžio, tokio pat šrifto ir ryškumo. Taip pat turi būti vienodas tiražas, vienodas papildomos medžiagos kiekis (nuotraukų, simbolių) ir pan.
 8. Lietuvos Respublikos dienraščiuose ir internete rinkimų programos pateikiamos kandidatų sąrašų numerių eilės tvarka.
 9. Visos rinkimų programos turi būti išspausdintos vienu metu, o jeigu to padaryti neįmanoma, pvz., viename laikraščio numeryje, likusios programos turi būti išspausdintos ne vėliau kaip kitame numeryje.
 10. Pateikiamą spausdinti medžiagą turi pasirašyti partijos, politinės organizacijos atstovas.
 11. Jeigu partija, politinė organizacija nustatytu laiku nepateikia rinkimų programos, leidinyje atspausdinamas tik kandidatų sąrašo pavadinimas, numeris ir informuojama, kad medžiaga laiku nepateikta
 12. Kandidatų sąrašo programos tekste neturi būti kitus kandidatus, kandidatų sąrašus ar partijas kompromituojančios medžiagos, kuriai pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 52 straipsnio reikalavimus būtina atsakomoji nuomonė
 13. Prieš spausdinimą Vyriausioji rinkimų komisija medžiagą pateikia lietuvių kalbos specialistams, kurie patikrina ar tekstas atitinka valstybinės kalbos reikalavimus.
 14. Už pateiktų programų turinį Vyriausioji rinkimų komisija neatsako, todėl spausdinant po programomis rašoma “Vyriausioji rinkimų komisija už programų turinį neatsako”.
* - tuo atveju, jei Seimo rinkimų data bus skelbiama 2004 m. spalio 10 d.