2004 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai
 
Vyriausiosios rinkimų komisijos sudarymas, įgaliojimai
Apygardų rinkimų komisijų sudarymas, įgaliojimai
Apylinkių rinkimų komisijų sudarymas, įgaliojimai
  Rinkimų stebėtojai
Atstovai rinkimams
Rinkimų komisijos

Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 11 straipsnis

  1. Rinkimus į Seimą organizuoja ir vykdo:
    1. Vyriausioji rinkimų komisija;
    2. apygardų rinkimų komisijos;
    3. apylinkių rinkimų komisijos.
  2. Į rinkimų komisiją gali būti siūlomas Lietuvos Respublikos pilietis, jeigu jis turi teisę būti renkamas Seimo nariu (neatsižvelgiant į kandidatui į Seimo narius nustatytą jauniausią amžių, bet rinkimų dieną ne jaunesnis kaip 18 metų) ir nebuvo per paskutinius trejus Seimo, Respublikos Prezidento, savivaldybių tarybų rinkimus arba referendumą atleistas iš rinkimų arba referendumo komisijos už Seimo, Respublikos Prezidento, Savivaldybių tarybų rinkimų ar Referendumo įstatymų pažeidimą.
  3. Vienu metu tas pats asmuo negali būti: rinkimų komisijos nariu ir kandidatu į Seimo narius; kandidatu į Seimo narius ir atstovu rinkimams; atstovu rinkimams ir rinkimų komisijos nariu; kandidatu į Seimo narius ir rinkimų stebėtoju; rinkimų komisijos nariu ir rinkimų stebėtoju. Rinkimų komisijos narys, jeigu jis pageidauja būti kandidatu į Seimo narius, prieš duodamas sutikimą tapti kandidatu ar pradėdamas rinkti piliečių parašus, privalo ne vėliau kaip prieš 10 dienų raštu atsisakyti rinkimų komisijos nario pareigų. Jeigu rinkimų komisijos narys to nepadaro, jis šalinamas iš rinkimų komisijos už šio rinkimų įstatymo pažeidimą ir neregistruojamas kandidatu į Seimo narius ar iš jų išbraukiamas.