2004 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai
Atnaujinta - 2004 11 08, 10:33

Nijolė ŠEREIKIENĖMETINĖ ŠEIMOS TURTO DEKLARACIJA
Pagrindinių duomenų išrašą išdavė Vilniaus apskrities VMI Vilniaus skyrius. Gavimo data 2004.08.31.
3. Darbovietė: Viešoji įstaiga "ŽINIJOS" švetimo ir mokymo centras
I. PRIVALOMAS REGISTRUOTI TURTAS
Visa šeimos turto vertė 2082 Lt.
II. VERTYBINIAI POPIERIAI, MENO KŪRINIAI, JUVELYRINIAI DIRBINIAI
Visa šeimos turto vertė 5000 Lt.
III. PINIGINĖS LĖŠOS
Visa šeimos lėšų suma 0 Lt.
IV. SUTEIKTOS PASKOLOS
Visa šeimos paskolintų lėšų suma 0 Lt.
V. GAUTOS PASKOLOS
Visa šeimos pasiskolintų lėšų suma 0 Lt.
Pildymo data: 2004.08.31

METINĖ GYVENTOJO PAJAMŲ DEKLARACIJA
Pagrindinių duomenų išrašą išdavė Vilniaus apskrities VMI Vilniaus skyrius. Gavimo data 2004.08.31.
3. Darbovietė: Viešoji įstaiga "ŽINIJOS" švetimo ir mokymo centras
1) FR0462 formos deklaracijos:
Gautų pajamų suma -
Išskaičiuota (sumokėta) mokesčio suma -
2) FR0462S33 formos deklaracijos:
Gautų pajamų suma -
Išskaičiuota (sumokėta) mokesčio suma -
3) FR0462S15 formos deklaracijos:
Gautų pajamų suma -
Išskaičiuota (sumokėta) mokesčio suma -
4) FR0462S0 formos deklaracijos:
Gautų pajamų suma -
Išskaičiuota (sumokėta) mokesčio suma -
5) FR0462S formos deklaracijos:
Gautų pajamų suma 15701 Lt.
Išskaičiuota (sumokėta) mokesčio suma 4033 Lt.
Pildymo data: 2004.08.31