2004 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai
Atnaujinta - 2004 11 08, 10:33

Elvyra Valerija LAPUKIENĖ

Kandidato biografija

ELVYRA VALERIJA LAPUKIENĖ
TĖVYNĖS SĄJUNGOS (KONSERVATORIŲ, POLITINIŲ KALINIŲ IR TREMTINIŲ, KRIKŠČIONIŠKŲJŲ DEMOKRATŲ) KANDIDATĖ Į LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIUS DAUGIAMANDATĖJE RINKIMŲ APYGARDOJE
Elvyra Valerija Lapukienė gimė 1942 m. gruodžio 24 d. Kretingos rajono Želvių kaime. Tėvai ūkininkavo 12 ha sklype. Šeimoje augo 8 vaikai.
1945 m. šeima buvo priversta persikelti į Klaipėdos rajono Šaipių kaimą, kur 1951 m. tėvai turėjo įstoti į kolūkį.
Klaipėdos rajone baigė pradinę ir septynmetę mokyklas, o 1961 m. - Klaipėdos 5-ąją vidurinę mokyklą.
Po vidurinės mokyklos baigimo pradėjo dirbti pradinių klasių mokytoja Kretingos rajono mokyklose, vėliau perėjo į dalykinę sistemą.
1966 m. įstojo į Vilniaus universiteto neakivaizdinį skyrių, kurį baigė 1972 m. ir įgijo filologo specialybę (rusų kalba ir literatūra).
Tų pačių metų rudenį atvyko dirbti į Plungės 3-iąją vidurinę mokyklą, kur dirbo iki 2003 metų.
Nuo 2003 m. birželio iki 2004 m. kovo mėn. dirbo Plungės rajono mero patarėja, dabar - pensininkė.
1975-1989 m. buvo TSKP narė. Išstojo iš partijos savo noru.
Nuo 1993 m. - Tėvynės sąjungos narė. 1997 m. buvo išrinkta Tėvynės sąjungos Plungės skyriaus pirmininke, kuria tebėra ir dabar. Tais pačiais metais buvo išrinkta rajono savivaldybės tarybos nare, kur dirba jau trečią kadenciją Kaimo reikalų komiteto pirmininke, o nuo 2003 m. - komiteto nare.
1981 m. ištekėjo, tais pačiais metais gimė dukra, kuri dabar studijuoja Vilniaus universitete.
Vyras mirė 1997 metais.