2004 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai
Atnaujinta - 2004 11 08, 10:33

Povilas JAKUČIONIS

Kandidato biografija

POVILAS JAKUČIONIS
TĖVYNĖS SĄJUNGOS (KONSERVATORIŲ, POLITINIŲ KALINIŲ IR TREMTINIŲ, KRIKŠČIONIŠKŲJŲ DEMOKRATŲ) KANDIDATAS Į LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIUS DAUGIAMANDATĖJE RINKIMŲ APYGARDOJE
Povilas Jakučionis gimė 1932 m. vasario 4 d. Kauno rajono Pajiesio kaime žemdirbių ūkininkų šeimoje.
1942-1948 m. mokėsi Kauno Jėzuitų gimnazijoje.
1948-1954 m. už antisovietinę veiklą kalintas Vorkutos ypatingojo režimo lageriuose Rusijoje.
Nuo 1954 m. mokėsi Kauno 3-iojoje darbo jaunimo vidurinėje mokykloje. Ją baigė 1656 m. ir įstojo į Kauno politechnikos institutą (dabar - Kauno technologijos universitetas). Institutą baigė 1961 m. ir įgijo inžinieriaus statybininko specialybę.
1969-1974 m. studijavo Vilniaus inžinerinio statybos instituto (dabar - Vilniaus Gedimino technikos universitetas) neakivaizdinėje aspirantūroje. 1974 m. apgynė architektūros mokslų daktaro disertaciją „Rytų Lietuvos gyvenviečių tinklo pertvarkymo būdai". Tyrinėjo Rytų Lietuvos apgyvendinimo ypatumus.
1961-1974 m. dirbo Švenčionių rajono architektu, 1974-1992 m. - valstybinėje projektavimo įmonėje Kolūkių statybos projektavimo institute (vėliau - projektavimo firma „Krašto projektai") projektuotoju, skyriaus viršininku, vyriausiuoju architektu.
1992-1996 m. - VI Seimo narys, išrinktas pagal Lietuvos krikščionių demokratų partijos, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos ir Lietuvos demokratų partijos jungtinį sąrašą. Seime buvo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininko pavaduotojas.
Nuo 1995 m. iki 2001 m. liepos mėn. buvo Valstybinės paminklosaugos komisijos narys, 1998-2000 m. - šios komisijos pirmininkas. Nuo 2000 m. iki 2001 m. birželio mėn. - Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys, Miesto plėtros komiteto pirmininko pavaduotojas.
2000-20004 m. - VIII Seimo narys, išrinktas pagal Tėvynės sąjungos sąrašą. Seime yra Tėvynės sąjungos - konservatorių frakcijos narys, Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto narys, Pasipriešinimo okupaciniams režimams dalyvių ir nuo okupacijų nukentėjusių asmenų teisių ir reikalų komisijos narys, Peticijų komisijos narys, Subalansuotos aplinkos plėtros ir nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos komisijos narys. Taip pat yra laikinosios grupės „Lietuva - NATO-2002" narys, Seimo delegacijos Tarpparlamentinėje Sąjungoje narys, Tarpparlamentinių ryšių su Austrijos Respublika grupės narys, Tarpparlamentinių ryšių su Čečėnijos Respublika Ičkerija grupės narys, Tarpparlamentinių ryšių su Italijos Respublika grupės narys, Tarpparlamentinių ryšių su Taivanį grupės narys, Tarpparlamentinių ryšių su Tibetu grupės narys.
Nuo 1989 m. - Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos narys, nuo 1997 m. - pirmininkas. Tarptautinio kongreso „Komunizmo nusikaltimų įvertinimas" rengimo komiteto pirmininko pavaduotojas ir fondo valdybos pirmininkas.
1992 m. yra parengęs mokslinį darbą „Gervėčių krašto lietuviškų kaimų tyrimai". Mokslinėje ir periodinėje spaudoje paskelbė apie 200 mokslinių ir publicistinių straipsnių. Angažuojasi kultūros, švietimo, mokslo srityse. Domisi kultūros paveldo išsaugojimo problemomis, lietuvybės ir pilietiškumo puoselėjimu.
Žmona Teklė - pensininkė, dirbo pedagoginį darbą ir buvo Švietimo ir mokslo ministerijos tarnautoja. Du vaikai - sūnus Audrius ir duktė Jolita.
Moka rusų, vokiečių kalbas.
Mėgsta skaityti knygas, poilsį miške, sodininkystę.