2004 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai
Atnaujinta - 2004 11 08, 10:33

Stanislav TARASEVIČ

Kandidato biografija

STANISLAV TARASEVIČ
IŠSIKĖLĘS KANDIDATU Į LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIUS ŠIRVINTŲ-VILNIAUS VIENMANDATĖJE RINKIMŲ APYGARDOJE, Nr. 55
Stanislav Tarasevič gimė 1996 m. gegužės 25 d. Vilniaus rajono Verbuškių kaime. Gimtinėje, kur gyveno jo seneliai ir tėvai, gyvena iki šiol.
1980 m. baigė Kyviškių pagrindinę, o 1983 m. Kalvelių vidurinę mokyklas.
1988 m. pradėjo dirbti geležinkelio darbuotoju. Dirbo mašinisto padėjėju. Šią profesiją įgijo Vilniaus profesinėje geležinkelininkų mokykloje, kurią 1988 m. baigė su pagyrimu.
1989 m. įstojo į Lenkijos Marijos Courie-Sklodowskos universitetą Liubline, kurį baigė 1994 m. Įgijo istorijos magistro laipsnį.
Iš Liublino grįžo į Vilnių ir pradėjo dirbti žurnalistu laikraščiuose „Vilniaus žodis", „Vilniaus laikraštis", „Vilniaus kurjeris".
Žurnalistikos žinias gilino 1995 m. stažuodamasis Lenkijos dienraštyje „Rzeczpospolita" ir 2000 m. Švedijos regioninių leidinių redakcijose.
Nuo 1996 iki 1998 m. dirbo tarptautinių krovinių pervežimo srityje. Dirbo transporto įmonės „Tempo transportas" vadybininku. 1997 m. pradėjo vadovauti transporto įmonei „Tavipa".
1999 m. grįžo prie žurnalistikos.
Nuo 2000 m. pabaigos dirba Seimo nario padėjėju sekretoriumi.
Dalyvauja visuomeninėje veikloje. Yra nevyriausybinės organizacijos Lietuvos, Lenkijos ir Europos Sąjungos bendradarbiavimo forumo INTEGRA bei Lietuvos lenkų klubo „ProLibera" prie Liberalų ir centro sąjungos steigėjas ir vienas iš vadovų.
Nuo 2002 m. kartu su visuomeninių organizacijų nariais kasmet organizuoja labdaros akcijas, skirtas vaikų namams remti.
Vedęs. Su žmona Alena augina du sūnus - 8 m. Jokūbą ir 4 m. Konradą.
Mėgsta pažintines keliones po Lietuvą ir kaimynines šalis. Laisvalaikiu šeimos ir bičiulių draugijoje įgyvendina kulinarines fantazijas.
Moka lenkų, rusų kalbas, turi anglų ir ispanų kalbų pagrindus.