2004 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai
Atnaujinta - 2004 11 08, 10:33

Stefanija PETKIENĖ

Kandidato biografija

STEFANIJA PETKIENĖ
VALSTIEČIŲ IR NAUJOSIOS DEMOKRATIJOS PARTIJŲ SĄJUNGOS KANDIDATĖ Į LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIUS ŠILALĖS-ŠILUTĖS VIENMANDATĖJE RINKIMŲ APYGARDOJE, NR. 33
Stefanija Petkienė (Dargytė) gimė 1950 m. birželio 16 d. Šilutės rajone, Ventės Rage, Šturmų kaime. Užaugo gausioje valstiečių šeimoje: 5 seserys ir 2 broliai.
1965 m. baigusi 8 klases įstojo į Klaipėdos A. Venclovos pedagoginę mokyklą, kurią baigė 1969 m. ir įgijo darželio auklėtojos kvalifikaciją. Tais pačiais metais pagal paskyrimą pradėjo dirbti Šilutės lopšelio-darželio -Raudonkepuraitė" auklėtoja. Nuo 1975 m. iki 1984 m. dirbo Šilutės lopšelio-darželio -Žvaigždutė" muzikos mokytoja.
1982 m. įstojo į Šiaulių pedagoginį institutą, kurį baigė 1987 m. ir įgijo psichologijos ir pedagogikos dėstytojos bei auklėtojos metodininkės kvalifikaciją.
1984 m. buvo paskirta dirbti Šilutės lopšelio-darželio -Nykštukas" vedėja. 1987 m. buvo perkelta dirbti į naujai pastatytą Šilutės darželį-mokyklą -Gintarėlis" direktore. Čia dirba ir dabar.
1997-1999 m. Klaipėdos universitete gilino žinias edukologijos srityje. Įgijo edukologijos mokslų magistro kvalifikacijos laipsnį.
1996 m. ištekėjo. Vyras Jonas Petkus dirba Šilutės UAB -Žibai" mechaniku inžinieriumi. Susilaukė trijų dukterų. Jolita (33 m.) dirba Šilutės Žibų pradinėje mokykloje anglų kalbos mokytoja; Vitalija (25 m.) turi regėjimo negalę (visiškai nemato), vadovauja vaikų pop chorui -VĖTRUNGĖLĖ"; Kristina (14 m.) yra Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos 8 klasės mokinė (serga daliniu VCP). Dėl savo neregės dukrelės Vitalijos įkūrė estradinės muzikos grupę -VITA". Ji jungia visą šeimą, padeda užmiršti problemas.
Kalba ir rašo anglų ir rusų kalbomis.