2004 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai
Atnaujinta - 2004 11 08, 10:33

Levutė STANIUVIENĖ

Kandidato biografija

LEVUTĖ STANIUVIENĖ
LIETUVOS KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ KANDIDATĖ Į LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIUS SKUODO-MAŽEIKIŲ VIENMANDATĖJE RINKIMŲ APYGARDOJE, Nr. 37
Levutė Staniuvienė gimė 1958 m. rugsėjo 20 d. Večių kaime, Skuodo rajone. Lietuvė.
1974 m. baigė 8 klases Lenkimų vidurinėje mokykloje. Tais pačiais metais įstojo į Klaipėdos A.Venclovos pedagoginės mokyklos Ikimokyklinio auklėjimo skyrių. 1978 m. baigė šią mokyklą.
1979 m. pradėjo dirbti lopšelyje-darželyje -Saulutė" auklėtoja. 1981 m. įstojo į Šiaulių pedagoginio instituto Klaipėdos fakultetą. 1986 m. jį baigė ir įgijo pedagogikos ir psichologijos dėstytojo, ikimokyklinio auklėjimo metodininko specialybę.
1986 m. pradėjo dirbti pradinių klasių mokytoja Skuodo 2-ojoje vidurinėje mokykloje. Po darželio -Žilvitis" reorganizacijos dirbo šio darželio-mokyklos pradinių klasių mokytoja. Joje dirba iki šiol.
1995 m. baigė tikybos mokytojų kursus. Dėsto tikybą pradinėse klasėse. 1997 m. įgijo vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją.
Yra rajono pradinių klasių metodinės tarybos narė, mokyklos metodinio būrelio pirmininkė, zonos pradinių klasių metodinio būrelio pirmininkė.
Krikščionių demokratų partijos narė nuo 1994 metų. Vadovauja Skuodo nevyriausybinei organizacijai - Moterų katalikių draugijai.
1986 m. susituokė. Vyras Remigijus dirba Klaipėdos regiono Skuodo KV vyr. meistru. Augina tris dukteris: 22 metų Modestą, 20 metų Robertą, 15 metų Vytautę.